Mandag 29/4

29 apr

I dag er det 35 år siden Rissaraset, forrige århundres største kvikkleireskred og det første som noensinne ble festet til film.Dagen ble markert på minnestedet i Rissa med kransnedleggelse, nytt (kultur)minneskilt og ny digital fortelling, Kulmin, om skredet. Gå inn og se og … Read More »

Torsdag 25/4

25 apr

Torsdag og fredag er det: Eiermøte i Fosenkraft

Onsdag 24/4

24 apr

Onsdag er det følgende på programmet: Kommunalpolitisk toppmøte i Oslo Dette er åpent for ordførere, andre politiske ledere og sentrale politikere i Regjeringen og på Stortinget. Innledere og debattanter fra regjering, opposisjon, kommuner, statsforvaltning, forskning og naboland kommer for å … Read More »

Tirsdag 23/4

23 apr

Tirsdag er det følgende på programmet: Kommunedagen 2013 i Oslo Tema for Kommunedagen 2013 er innovasjon og endring

Mandag 22/4

21 apr

Mandag er det følgende på programmet: Møte med rådmannen Møte med felles eldreråd Rissa-Leksvik i Vanvikan Møte med Noris Telefonmøte med valgkomiteen Noris

Fredag 19/4

18 apr

Fredag er det styrmøte i Fosen Regionråd med følgende saker: Oppfølging av styrets vedtak Utviklingsprisen for Fosen 2012 Vindkraftsamfunn 2.0 Regionalt tilslutning til prosjektet Transportplan Sør-Trøndelag LENSA-Fosen Tilbakemelding fra styringsgruppen. Fosen Barnevernstjeneste – kort orientering Interkommunalt pilotprosjekt – Plan/Miljø/Landbruk Utredning … Read More »

Torsdag 18/4

16 apr

Torsdag er det kommunestyremøte med følgende saker: Ny skole i Rissa sentrum – nødvendige avklaringer om lokalisering, størrelse og innhold Områderegulering Rissa sentrum – Fastsetting av planprogram Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Rissa kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling Transportplan … Read More »

Onsdag 17/4

16 apr

Onsdag er det følgende på programmet: Generalforsamling TBRT Styremøte PreBio

Fredag 12/4

12 apr

Følgende står på programmet tirsdag: Møte på Stortinget med flere poster på programmet: Bue, Hysnes Helsefort, etc.

Torsdag 11/4

10 apr

Følgende står på programmet torsdag: Møte om/i presteboligen på Stadsbygda Møter Fylkesutvalget for samferdsel på Ørlandet Økonomimøte om kvelden