Ordførerens info uke 44

28 okt

Fredag hadde vi besøk av en gruppe fra Sør-Trøndelag idrettskrets, fylket og Trondheim som var på befaring på Stadsbygd for å se den flotte hallen som virkelig begynner å ta form. Åpning 1. februar. Stadsbygd Idrettslag gjør en fantastisk jobb … Read More »

Ordførerens info uke 43

21 okt

I forrige uke var det kommunestyremøte. Rissa Kommune skal fortsatt ha fritt skolevalg, og flertallet vedtok at retten til fri skoleskyss og spesialundervisning også følger elever som velger å bytte skole. Interkommunalt samarbeidsprosjekt for plan, miljø og landbruk mellom Åfjord, … Read More »

Ordførerens info uke 42

14 okt

I morgen, tirsdag, er det kommunestyremøte. Mange saker skal opp til behandling. Tertialrapport ut august viser en minus på 2,4 millioner. Første tertial (ut april) viste et minusresultat på 4,6 millioner. Holder vi fokus på økonomien bør det være mulig å unngå minus også i år. Men … Read More »

Ordførerens info uke 41

7 okt

Forrige mandag var det møte i styringsgruppa for nybygg til oppfølgingstjenesten. Det er satt av 22 millioner til dette byggeprosjektet. Prosjektet består av 2 – 3 bygg, der hovedbygget plasseres nedenfor helsetunet. Arkitekt er på plass, og opplegg for å … Read More »