Ordførerens info uke 14

31 mar

Mandag var det informasjonsmøte om bygging av omsorgsboliger for Oppfølgingstjenesten. De to byggene består av i alt 16 leiligheter, og et tema i møtet var å prøve å gjøre ute- og fellesareal bedre. Onsdag og torsdag var det første samling … Read More »

Ordførerens info uke 13

24 mar

Vi har sammen med Leksvik bedt om et møte med Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner om arbeidsgiveravgifta, og regner med at vi får det ganske snart. Reisetiden fra Trondheim til våre kommuner er lengre enn det normen tilsier for … Read More »

Ordførerens info uke 12

17 mar

Fredag fikk vi den gledelige meldingen om at reguleringsområdet for boligutbygging på Malenaaunet, (bak Berge Nord) kan frikjennes i forhold til muligheten for skred/grunnforhold, men at det må gjøres flere grunnundersøkelser i forbindelse med boligbygging. Tirsdag var det kommunestyremøte. Budsjettet … Read More »

Ordførerens info uke 11

10 mar

Sist onsdag var det folkemøte i Fevåg om framtidsutsikter for Fevåg og Hasselvika-området. Et godt gjennomført arrangement, der det i møtet var bred enighet blant politikerne om at Fevåg/Hasselvika skole bevares – og styrkes ved å bli et oppvekstsenter – … Read More »

Ordførerens info uke 10

3 mar

Mandag ble de ulike forslagene til ny Åsly skole presentert for juryen, deltagerne er Stjern Entreprenør/Petter Bakøy, Teknobygg Anlegg, Malthus og Fuglesang Dahl. 4 spennende prosjekt! Også i kommende uke har juryen møter, mandag og tirsdag. Valg av entreprenør skjer … Read More »