Ordførerens info uke 31

27 jul

Det har vært en fantastisk flott uke med temperaturer over 30 grader. I helgen ble «Råkvåg Anno 1930» arrangert, med svært mange besøkende. Forestillingen med Hans Rotmos «Flyktningelosen» var utrolig gøy, og det er bare å glede seg til neste … Read More »

Ordførerens info uke 30

21 jul

På Haugamyra ligger det en avdeling i selskapet PreBio, som driver med laboratorieanalyser og teknisk prøving. Tirsdag i forrige uke var det generalforsamling i Prebio, der det ble vedtatt å fusjonere med selskapet KystLab AS – med hovedkontor i Molde. Fusjonen gir … Read More »

Ordførerens info uke 29

14 jul

I forrige uke kom endelig versjon av kommunebarometeret. Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 127 nøkkeltall. Hensikten er å gi en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås … Read More »

Ordførerens info uke 28

7 jul

I forrige uke var det møte i HLTM. Der ble det vedtatt å sende forslag til reguleringsplan for Rissa brann- og ambulansestasjon ut til offentlig ettersyn/høring. Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø vedtok også å legge forslag til reguleringsplan for … Read More »