Ordførerens info uke 27

29 jun

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Møte i fellesnemnda Rissa-Leksvik besluttet hvem som blir rådmann i evt. ny kommune – og kommunestyremøte om tomta øst for Kraftlaget. Mandag møtte vi de nye eierne av Varden i Råkvåg – som … Read More »

Ordførerens info uke 26

22 jun

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: fiberutbygging i Husbysjøen , formannskapsmøte og møte i felles valgnemnd Rissa/Leksvik. Mandag var det møte om økonomi og lån i forbindelse med basishallen og møte med fylkesmannen om Gurulia og motorcross-bane. Vi mener … Read More »

Ordførerens info uke 25

15 jun

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Eiendomsskatten fjernet, sak om omsorgssenter vedtatt – og formannskapsmøte på torsdag. Forrige uke startet med studietur til Edinburgh med KS/KLP. Tema her var blant annet kommunestruktur, oppgavefordeling og innovasjon i offentlig sektor. Onsdag … Read More »

Ordførerens info uke 24

8 jun

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Kommunestyremøte på torsdag med mange viktige saker; eiendomsskatt, omsorgssenter på Stadsbygd og bosetting av flyktninger. I forrige uke kom den triste beskjeden om at Statkraft har besluttet ikke å investere på Fosen. Får … Read More »

Ordførerens info uke 23

1 jun

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: felles formannskap med Leksvik og byggestart Itab. Tirsdag arrangerte Bondelaga i Leksvik og Rissa åpent landbrukspolitisk informasjonsmøte i Vanvikan. Mange partier møtte opp for å fortelle om sine framtidsvisjoner for landbruket i Rissa … Read More »