Ordførerens info uke 17

25 apr

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: besøk av utdanningskomiteen, bedriftsbesøk, formannskap og fellesnemnd. Mandag forrige uke var det besøk fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen i Rissa. Der gikk vi gjennom hvordan vi arbeider med skole og barnehage – og … Read More »

Ordførerens info uke 16

18 apr

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Kommunestyremøte og grensejustering Verrabotn. Forrige uke var det møte i styringsgruppa for omsorgsenter på Stadsbygd på mandag. Vi går videre med allerede vedtatt tomt. Det kommer en sak i kommende kommunestyre, der vi … Read More »

Ordførerens info uke 15

11 apr

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Kommunestyremøte, godt møte med Jan Tore Sanner og overtagelse av nye Rissa Brann- og Ambulansestasjon. Mandag var det styremøte i Rissa Utvikling. Årsmelding og regnskap 2015 (med et overskudd på kr. 294.870,-) ble … Read More »

Ordførerens info uke 14

4 apr

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Godt møte i fellesnemnda, møte med Jan Tore Sanner og overtagelse av nye Rissa Brann- og Ambulansestasjon. Forrige uke var det styremøte i KulturCompagniet på onsdag. Tom Model Alte er tilsatt som daglig … Read More »