Ordførerens info uke 26

27 jun

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Møte i fellesnemnda, ordførermøte på Fosen om politireformen og asfaltering av Sørbotnvegen. Forrige mandag var det planleggingsmøte for besøk fra Ungarn i forbindelse med EU-prosjekt. En delegasjon på 10 kommer hit i September. … Read More »

Ordførerens info uke 25

20 jun

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Indre Fosen vedtatt i statsråd, formannskapsmøte, kulturbygging, videregåendevedtak og politireform. Mandag var det møte i Rissa Utvikling der vi behandlet 15 søknader til næringsfond/RDA. Vi diskuterte næringsarbeid i ny kommune, veterinærordningen, omstillingsprogrammet og … Read More »

Ordførerens info uke 24

13 jun

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Offisiell åpning av Rissa Brann- og ambulansestasjon, møte med Sanner og møte i kommunestyret. Rissa ble best på Fosen i Forbrukerrådets kommunetest for 2016. Testmedarbeidere har utgitt seg for å være privatpersoner og … Read More »

Ordførerens info uke 23

6 jun

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Biblioteket åpnet, kommunestyremøte denne uken. Forrige lørdag var det åpning av Bryggeutstillinga i Råkvåg, Fosens største kunst- og håndverksutstilling. Den vil være åpen fram til 28.08.16. Mandag var det møte i Næringsalliansen på … Read More »