Ordførerens info uke 35

29 aug

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Formannskapsmøte, møte i fellesnemnda – og 1 million til Fosenbrua. Mandag var det enhetsbesøk på Åsly skole, der innflytting i nyskolen var et viktig tema. Det meste fungerer godt. Mandag kveld var det … Read More »

Ordførerens info uke 34

22 aug

Forrige uke var det møte i Fosen Regionråd mandag. Vi jobber med å ansette en utviklingsleder. Tirsdag var det møtet i styringsgruppa til Mælan skole. Her begynner mye å bli klart, og styringsgruppa vil komme med en innstilling til kommunestyret … Read More »