Ordførerens info uke 44

31 okt

Hovedsaker denne uken er paviljongen forsvinner, møte i formannskap og fellesnemnd, møte med fylkesmannen og rekruttering av ledere i Indre Fosen. Forrige uke var det en rekke bedriftsbesøk på mandag og tirsdag i forbindelse med at Indre Fosen har fått ekstraordinære … Read More »

Ordførerens info uke 43

24 okt

Hovedsaker denne uken er møte i fellesnemnda, formannskap, møte med fylkesmannen og rekruttering av ledere i Indre Fosen. Forrige uke var det realfagskick-off på mandag. Anne H. Nakken fra Matematikksenteret holdt et spennende foredrag for ansatte i skole og barnehage … Read More »

Ordførerens info uke 42

17 okt

Hovedsaker denne uken: Generalforsamling i Fosenbrua, Ungarnbesøk, kommunestyremøte og positive signaler om 10 tonns vei i Rissa. Forrige uke var det styremøte og generalforsamling i Fosenbrua AS. Det er nå ca 4 millioner som er betalt inn som aksjekapital. Følgende … Read More »

Ordførerens info uke 41

10 okt

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: Besøk fra Ungarn (EU-prosjekt) og kommunestyremøte. Forrige uke var det en del møter for å diskutere hvordan vi organiserer næringsarbeid i Indre Fosen kommune. Tirsdag fikk jeg besøk av flyktninger som har vært … Read More »

Ordførerens info uke 40

3 okt

Følgende vil jeg trekke fram denne uken: kommunestruktur på Fosen, fellesnemndsmøte der politisk og administrativ organisering i ny kommune ble vedtatt og vellykket fagseminar for alle landets fylkesmenn ble avholdt i Rissa. Forrige uke var det høringskonferanse om politireformen på … Read More »