Ordførerens info uke 48

28 nov

Hovedsaker denne uken er: felles politisk organisering for Indre Fosen og Indre Fosen Utvikling fra 1.1.2017 er vedtatt. Forrige uke var det styremøte i Rissa Utvikling på tirsdag. Her vedtok vi budsjett for Indre Fosen Utvikling for 2017 på 7,65 … Read More »

Ordførerens info uke 47

21 nov

Hovedsaker denne uken er: formannskapsmøte med behandling av budsjett for 2017 og møte i fellesnemnda med behandling av politisk organisering og næringslivsarbeidet for 2017. Forrige uke var det en del bedriftsbesøk, og møte med Bergen Group ASA tirsdag, der vi … Read More »

Ordførerens info uke 46

14 nov

Hovedsaker denne uken er: Kommunestyremøte, økonomi- og handlingsplan framlagt, med forslag til investeringer i Indre Fosen og møte i Fosen Regionråd. Forrige mandag møtte vi Sør-Trøndelag fylkeskommune om reguleringsplan for omsorgssenter på Stadsbygd. Tirsdag var det styringsgruppemøte for Mælan skole. … Read More »

Ordførerens info uke 45

7 nov

Hovedsaker denne uken er: Rissa beste kulturkommune på Fosen, kommunestyremøte, og møte med fylkeskommunen om Stadsbygd omsorgssenter. Forrige uke var det årsmøte i Rissa Bondelag mandag kveld. Spennende kveld, med gode foredrag og innspill for en særdeles viktig næring i … Read More »