Ordførerens info uke 9

27 feb

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Møte med Sanner, formannskapsmøte og rådsmøte i Fosen Regionråd. Mandag møtte ordførerne på Fosen Kommunal- og Moderniseringsminister Jan Tore Sanner for å diskutere kommunestruktur på Fosen; der vårt tydelige budskap er at … Read More »

Ordførerens info uke 8

20 feb

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Møte med Sanner, Trondheimsregionen og formannskapsmøte. Fra sentralt hold økes innsatsen på tidlig innsats. Det betyr at Indre Fosen får mer penger til flere lærere på 1.-4. trinn. Nå er midlene fordelt … Read More »

Ordførerens info uke 7

13 feb

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: første møte i ny fellesnemnd, uttalelse om fylkesmannens tilråding, UKM og hederskveld. Forrige uke var det tirsdag statusmøte med Museene i Trøndelag. Prosjektet går godt, og bygget vil stå ferdig i begynnelsen … Read More »

Ordførerens info uke 6

6 feb

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: diskusjon om kommunestruktur, kulturuke og møte i felles kommunestyre (fellesnemnda). For tiden er det en diskusjon om fremtidig kommunestruktur på Fosen, utløst av at fylkesmannen onsdag kom med sin tilråding: «Fylkesmannens primære … Read More »