Ordførerens info uke 39

25 sep

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: formannskapsmøte og møte i Indre Fosen Utvikling. Forrige uke var det møte med administrasjonen i Indre Fosen Utvikling på mandag, der vi diskuterte fremtidig næringsarbeid i Indre Fosen – samt prosess frem … Read More »

Ordførerens info uke 38

18 sep

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: felles formannskapsmøte for Fosen, møte i fellesnemnda og møte i Trondheimsregionen. Forrige uke var det tirsdag møte i Trondheimsregionen med tema «Byutredning Trondheimsområdet og Byvekstavtale». Her diskuterte vi Indre Fosens rolle i … Read More »

Ordførerens info uke 37

11 sep

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: valg, møte i fellesnemnda og Trondheimsregionen. Forrige uke var det møte i styringsgruppa for Mælan skole på tirsdag. Her forberedte vi sak til kommunestyret. Onsdag var det språkkafe i Bojersalen. Her var … Read More »

Ordførerens info uke 36

4 sep

Følgende saker vil jeg trekke frem denne uken: Formannskapsmøte og beredskapstilsyn. Forrige uke var næringsforeninga i Trondheimsregionen (NIT) på næringsbesøk i Vanvikan. Onsdag var det tomtemøte med fylkeskommunen om videregående skole i Vanvikan. Hele organisasjonen til Norges Vel var på … Read More »