Ordførerens info uke 34

18 aug

Da er Rissamartnan over for denne gang. Et svært vellykket arrangement med ca. 2500 besøkende. Vi håper og tror det ble et utbytterikt arrangement for bedrifter, lag- og organisasjoner som var med og deltok. Stor takk til arrangørene, både med forberedelsene og god gjennomføring!

Fosna-Folket skrev i forrige uke en artikkel om hvor mye de ulike kommunene på Fosen bruker på administrasjon og styring i kroner per innbygger. Det er et viktig tall; dess mer som går til administrasjon, dess mindre til skole, omsorg og andre viktige formål. Dårligst ut kom Osen med hele 12.495 kroner per innbygger. Rissa kom på andreplass, med 4.637 kroner – så vidt slått av Ørland. Det som er like interessant å se på er utviklingen de siste åra. Her ser vi at Rissa som eneste kommune har en klar nedadgående tendens siden 2010 (rød linje), mens de andre kommunene øker. Det er positivt!

Fosenvegene vil alltid være et hett tema i Rissa, der vi dessverre kom særdeles skjevt ut helt i fra starten av. Rissa kommunes overordna mål når det gjelder samferdsel, er Kystveien: Bru over Trondheimsfjorden, best mulig vei fra Rørvik til Hasselvika/Fevåg, og bru over til Bjugn/Ørland. Det er det enstemmighet om i kommunestyret. I kommunestyret i september avgjøres trase for Stadsbygd kirke – Rørvik. Første september går høringsfristen ut.

I mars i år vedtok kommunestyret at fv 717 Stadsbygd kirke – Vemundstad – Rørvik er det viktigste prosjektet i Fosenvegene for Rissa kommune sin del. I 2012 var det satt av kun 250 mill kroner til Rissa sin del av veiene i Fosenpakken. Ved at man velger å gå for Stadsbygd-Rørvik alternativet med tunell, øker investeringene til 360 millioner. Da får Rissa mest igjen for Fosenvegprosjektet. Spesielt løser vi problemet med trailere som strander i Vemundstabakken – som er den største flaskehalsen vi har, større enn skaret – samt økt trafikksikkerhet i Stadsbygd sentrum – som da slipper gjennomgangstrafikken.

Denne traseen kan også sees som starten på Kystveien – og gir samtidig store muligheter for videreutvikling av bosetning på Stadsbygd. Det er flere som tror at vi kan ta disse pengene – og bruke på alt annet, trafikksikkerhet, lærere etc. Slik er det ikke. Enten får vi 360 millioner til vei – ellers sitter vi igjen med kun bompenger – og fortsatt ingen vei. Det er med andre ord viktig å få avgjort denne traseen i september. Også for å unngå at alle veiene i pakke 3 kommer før vi får veibygging i Rissa. Oppstart veibygging er satt til sommeren 2017.

Denne uken blir det først møte med Frank Jenssen (Stortingets kommunal- og forvaltningskomité) om kommunereform, NorFishing arrangeres i Trondheim – med Trøndelagskveld på onsdag. Torsdag og fredag samles alle formannskapene i Trondheimsregionen på Hell. Tema på torsdag er næringsliv. Jeg holder et foredrag om hva vi har gjort og gjør for å lykkes i Rissa. Det blir litt om Rissa Utvikling, Rissa Invest, nyetablering- og gründersatsing, Vikingbase og annet. Fredag er temaet kommunestruktur. Jan Tore Sanner kommer, og jeg skal være med i en paneldebatt. Avslutningsvis fredag er det møte med MIST (Museene i Sør-Trøndelag) der tema er å få på plass de siste brikkene – slik at vi får realisert nytt museumsbygg for Museet Kysten Arv. Den økonomiske rammen er på 52 millioner kroner, og vi vil gå i gjennom etablering av nødvendig organisering, hvordan inngå avtaler med arkitekt, prosjekt- og byggeledelse – og å få prosjektet ut på anbud.

  • Anne Jorid Gullbrekken

    Det jobbes veldig bra i Rissa kommune, dokk e flinke 🙂
    Lykke til videre med store og små utfordringer
    Og du glemte en viktig ting, Ove! De som starter på skolen i dag, det er en stor dag i kommunen også!