Ordførerens info uke 36

1 sep

Mandag denne uken var det møte med Marine Harvest, som presenterte sine muligheter og framtidsplaner i ei spennende, framtidsrettet næring. Vi synes det er utrolig gledelig og verdifullt å ha en slik bedrift i kommunen.

Tirsdag var det møte hos fylkesmannen – om kommunestruktur, sammen med Jan Tore Sanner. Onsdag var Venstre-leder Trine Skei Grande på besøk på Hysnes Helsefort. Hun ble imponert over den spennende forskninga som pågår. Vi fikk også tid til en presentasjon om hva vi ellers holder på med i Rissa – og fikk en fin diskusjon på næringsliv og skole.

Etterpå dro ordfører og rådmann til Bjugn for å presentere Rissa kommune for de 100 første ansatte på ny kampflybase; bo- og arbeidsmuligheter, nærhet til Trondheim, hurtigbåt fra Hysnes, de livskraftige, flotte grendene våre, frivilligheten, kulturlivet og mye, mye mer.

Torsdag var det møte i formannskapet. Vi behandlet Økonomi – og handlingsplan 2015 – 2018. Her ba vi administrasjonen om å prøve å finne penger til videre drift av Fevåg/Hasselvika skole også etter 2016. Skolen ligger inne i 2015-budsjettet. Vi solgte Messebygget på Hysnes til høystbydende; Guri Kunna kjøkken A/S for 1 million kroner. Det viktigste for oss er at det skapes næring og aktivitet i området, og vi er overbevist om at Guri Kunna – med sine nye, offensive planer, vil være en god eier. Vi drøfter også videre arbeid med næringsutvikling; hvordan kan vi gjøre våre politikere enda mer engasjert og opptatt av bedrifter og næringsliv. Kommunestruktur var også tema. I starten av denne uken samles alle ordførere og rådmenn på Fosen for å diskutere framtidig samarbeid – på Kiel-ferga. Det kan bli mange spennende diskusjoner.

Fredag møtte vi Statens vegvesen og Fylkeskommunene – etter at vi sendte en skarp bekymringsmelding om tilstanden på fylkesveiene i Rissa. De kunne fortelle at på Fosen årlig asfalteres 15 av de totalt 650 km de har med vei, – en omløpstid på 43 år. Når levetida på asfalt er 15-20 år, er det lett å skjønne hvorfor etterslepet bare blir større og større. Strekningen Sund – Brødreskift ligger inne på asfalt-plana i 2016. Fylket lovte å se på tilleggsbevilgning på sporfylling og midlertidig utbedring på 2,5 millioner i høst. Fra området ved Reinskloster og fram til Bradden er ytterkant av veibanen flere steder kjørt ned – og er opptil 27 cm lavere enn senterlinjen.

Hvert eneste år jobber vi for å få Dønndalsveien inn på investeringsbudsjettet. Her blir det møte med fylket også neste uke. Neste sommer fortsetter de på Hermstad.

Ellers jobbes det godt med Trønderbrua; hyppig møtevirksomhet – blant annet med Eli Arnstad, SMN. Vikingbase AS etablerer nå i tillegg Vikingbase Eiendom AS – som skal stå for industrihallene – og Vikingbase Næringsutvikling AS. Rissa Utvikling ansetter en dame i delstilling ut året for å arbeide med det interkommunale landbruksprosjektet – i tillegg til at hun skal jobbe med andre næringsrelaterte saker, primært i tilknytning til landbruket. Mye av denne uken går med til EU-prosjekt Thetris, med konferanse og omvisning i Ungarn. Dette er for oss er en videreføring av Kulminprosjektet, der formålet er å skape mer næring, lokalprodusert mat, etc. Kongeørnprosjektet med dokumentering av lammetap – med påmonterte dødssendere, har stormøte 1. og 2. september. Dette er et meget bra prosjekt med stor nytteverdi – og god dokumentasjon så langt.