Ordførerens info uke 37

8 sep

Forrige uke startet med en samling av alle Fosens ordførere og rådmenn på Kielferga. Det ble mange timer med god dialog og gode diskusjoner; med kommunereformen som hovedtema. I pressemeldingen vi sendte ut i etterkant heter det blant annet: Høsten 2014 vil Fosen-kommunene hver for seg, og sammen gjennom Fosen Regionråd, se på mulighetsrommet og vurdere flere konkrete kommuneinndelinger. Styret i Fosen Regionråd vil påta seg ansvaret med å utrede alternativet med én felles Fosen-kommune. Arbeidet starter straks og resultatet skal foreligge til regionrådets styremøte i desember, slik at det kan brukes i kommunenes arbeid med kommunereformen. Dette vedtaket er helt i tråd med det kommunestyret i Rissa tidligere har vedtatt.

I forrige uke var vi sammen med fylkeskommunen på gjenvisitt til kommunen Fehérgyarmat helt øst i Ungarn. Kommunen har 7000 innbyggere – og besøkte Rissa i april. Her deltok vi på en EU-konferanse i Thetris-programmet sammen med 10 andre EU-land. De hadde lagt opp et særdeles innholdsrikt program – og vi knyttet mange viktige kontakter for videre EU-prosjektarbeid.

Rissa kommune har en uttalt ambisjon om å være særdeles aktiv i å være med på slike prosjekt, for å dra mest mulig EU-midler til kommunen. I dag jobber vi med 4 prosjekt. Samtidig hadde vi besøk fra kommunen Slubice i Polen. Delegasjonen var i Rissa for å lære mer om bl.a. lokaldemokrati og organisering av velferdstjenester.

Fredag hadde vi besøk av 18 mastergradsstudenter i kommunal- og regional planlegging ved NTNU. Studentene har fått i semesteroppgave å utarbeide en stedsanalyse og kommunedelplan for Stadsbygda.

Denne uken er det dialogkonferanse med fylkesmannen på Frøya, der kommuneøkonomi er hovedtema. Vi har møte med Aibel i forbindelse med bedriftsnettverk Olje-gass og Vikingbase. Torsdag er det kommunestyremøte med flere store saker. Økonomi – og handlingsplan 2015-2018, der hoved-diskusjonen mest sannsynlig blir om formannskapets innstilling på at Fevåg/Hasselvika skole skal bestå etter 2016 – blir vedtatt. Kommunedelplan fylkesveg 717 Stadsbygd – Vemundstad skal sluttbehandles. Dette er etter min mening en av de aller største og viktigste avgjørelsene kommunestyret tar i denne perioden. Det er 2 trasevalg mellom rundkjøringa og tunellen, og 3 trasevalg etter tunellen – på siden mot Vemundstad. Et 4. alternativ (2D) er også vurdert, men rådmannen anbefaler ikke at kommunestyret går inn for å endre planprogrammet ved å ta inn grunneieralternativet 2D, og be om konsekvens-utredning av dette.

Vi har fått en anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å bosette flere flyktninger for 2014 og 2015. I innstillingen fra rådmannen og hovedutvalg for omsorg heter det at bosetting av flyktninger er en viktig samfunnsoppgave og ikke minst en ressurs for kommunen, men at det er fortsatt utfordringer i bosettingsarbeidet både i forhold til system og struktur; og derfor at Rissa kommune ikke vil etterkomme IMDIs anmodning om bosetting av ytterligere 6 flyktninger i 2014 og 8 flyktninger i 2015. Det høres ut som riktig konklusjon, samtidig som det er viktig å fordele de som er kommet utover i kommunen. Totalt har vi nå bosatt 52 flyktninger i kommunen. Vi har også en sak om å lage en styringsgruppe som arbeider med kommunereformen. Styringsgruppe vil da få i mandat å innstille overfor Kommunestyret i oktobermøtet 2014 en prosjektplan inkludert prosjektorganisasjon for gjennomføring av kommunereformen. Fredag er det møte i styringsgruppa for nybygg til oppfølgingstjenesten.