Ordførerens info uke 38

15 sep

I starten på forrige uke var det en del bedriftsbesøk, hvor vi blant annet møtte Innovasjon Norge i forbindelse med bedriftsnettverk Olje-gass. Onsdag møtte vi fylkeskommunen nok en gang i forbindelse med de nedslitte fylkesveier. Strekningen Sund – Brødreskift ligger inne i asfaltplanen for 2016. 7 millioner er satt inn på denne strekningen. Vi foreslo at vi som kommune kunne forskuttere asfaltering av veien, slik at det blir gjort i høst – eller neste sommer. Dønndalsveien har dukket opp på asfaltprogrammet i 2018. Det er ikke holdbart, og vi må få denne inn på investeringsprogrammet – og framskynde den. Neste sommer fortsetter de med asfaltlegging på Hermstad.

Torsdag var det kommunestyremøte – det første med videooverføring. Det er et ledd i å bli mer en mer åpen kommune, der innbyggerne kan se møtene, eller i hvert fall de sakene som er av interesse. Den ene store saken denne gangen, var økonomi – og handlingsplan; der kommunestyret ba rådmannen om å finne inndekning for videre drift av Fevåg/Hasselvika skole i hele økonomi og handlingsplan2015-2018, uten innføring av eiendomsskatt – som er i samsvar med kommunens satsing i området om større bosetting og utvikling av Fevåg og Hasselvika. Kommunestyret var på signalstasjonen på Hysnes og fikk også orientering om miljøarbeid og om reguleringsplan Hasselvika og en fantastisk konsert med lærere i Kulturskolen i Fjellhallen.

Den andre store saken var sluttbehandling av kommunedelplan fylkesveg 717 Stadsbygd – Vemundstad. Først fikk et utsettelsesforslag 2 stemmer. Deretter kom det forslag om å utrede trasé 2D – som går 50 høydemeter lenger opp på Vemundstad-siden. Forslaget fikk 6 stemmer. Mot 3 stemmer vedtok vi alternativ 1A/T1 + 2B (alternativ 2). Det vil si rett fram i rundkjøringa, og den øvre traséen etter tunellen. Det er ikke hver dag vi vedtar bygging av vei for 360 millioner. Det blir spennende å følge med på fortsettelsen. Byggestart er satt til 2017.

Ellers bevilget kommunestyret 230.000 til å utbedre avkjørselen ved Finnsmyrvegen (Sør-Botn), anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å bosette flere flyktninger enn de 52 vi har – ble avslått (mot 4 stemmer), mens prosjektorganisering for kommunereformen ble vedtatt.

Fredag var det møte i styringsgruppa for nybygg til oppfølgingstjenesten. De 2 nybyggene – hver på 8 enheter – er planlagt nedenfor Helsetunet – og på Berge Nord. Vi fulgte innstillingen, og valgte følgende entreprenører: Systembygg ved Helsetunet og Sand Bygg på Berge Nord. Oppstart forutsetter positivt vedtak i neste kommunestyre. Gratulerer til de valgte entreprenørene!

Fredag ble også avtalen med Forsvaret om mudring av havna på Hysnes underskrevet. Da er det klart for igangsetting. Tegningene av hurtigbåtanlegget er så godt som ferdige.

Lørdag ble Bygdas dag arrangert på Stadsbygda, med svært mange besøkende. Stadsbygd Sanitetsforening fikk velfortjent heder og ære ved å ble kåret til «Årets Staværing 2014». Gratulerer!

Mandag kl. 12.00 starter gravingen for ny Åsly skole. Det blir en enkel, liten markering av starten på dette store byggeprosjektet. Vi ønsker Bakøy/Stjern lykke til! Mandag og tirsdag er det møter med NorYards. Både styringsgruppa i omdømmeprosjektet og kommunereformen, samt EU-prosjektet om kulturminner (eCreate) har møter tirsdag. Onsdag og torsdag er det samling i prosjektet «Den gode barnehage- og skoleeier». Fredag er det møte i Trondheimsregionen, med følgende saker: kommersialisering av teknologi, profilering av Trondheimsregionen og logistikknutepunkt.