Ordførerens info uke 39

22 sep

Mandag startet gravingen for ny Åsly skole. Dette er et kjempestort prosjekt – med plass for 420 elever på barneskolen og 180 elever på ungdomsskolen. Totalt bruttoareal er på nesten 7000 m2. Et filmkamera er satt opp for å vise byggeprosess og fremdrift.

Både mandag og tirsdag var det møter med NorYards – om havnebassenget og Vikingbase. Ny avtale om havnebassenget er underskrevet.

Styringsgruppa i kommunereformen hadde møte tirsdag. Arbeidet med utredning av sammenslåing med Leksvik kommune legges fram for kommunestyret 16. oktober. Før utredningen gjøres ferdig ønsker vi innspill fra innbyggerne i Rissa fram til 1. oktober 2014. Den ligger nå på kommunens hjemmeside:

http://www.rissa.kommune.no/sitepageview.aspx?articleID=17783

En tilsvarende utredning gjøres for alternativet med én kommune på Fosen, som blir ferdig i desember.

Tirsdag hadde vi møte med fylkeskommunen om EU-prosjektet om eCreate (kulturminner). Dette prosjektet avsluttes, og vi vil sammen med fylkeskommunen lage en videreføring, der fylkeskommunen går inn med midler for å få til mer turisme og næringsutvikling ut av «Perler på en snor».

Onsdag og torsdag var det samling i prosjektet «Den gode barnehage- og skoleeier». Her fortalte oppvekstsjef Finn Yngvar Benestad om hvordan vi i Rissa jobber med tilstandsrapporten for skolene.

Fredag var det møte i Trondheimsregionen, med følgende saker: kommersialisering av teknologi, profilering av Trondheimsregionen og logistikk-knutepunkt. Trondheimsregionen og Næringsforeningen har vedtatt «kommersialisering av teknologi» som nytt satsingsområde for næringsutvikling, og vi har som mål å få dobbelt så mange teknologibedrifter – og dobbelt så mange ansatte innen 2025. Rissa hadde kun 3 teknologibedrifter i 2012. I 2013 hadde tallet øket til 5. Vi bør ha som mål å tredoble antall teknologibedrifter innen 2025 – til 15 slike bedrifter.

Mandag er det møte i Rissa Utvikling, hvor vi behandler 11 søknader om støtte fra næringsfondet, videreføring av «Perler på en snor», og sluttrapporten til «Fevåg i farta».

Tirsdag er det styremøte i PreBio. Onsdag har vi møte med Leksvik kommune, og styremøte i Leksvik og Rissa Industriforum (LORIF). Her blir det foredrag med Øystein Syltern og rektorene på Rissa- og Leksvik videregående skole; og en presentasjon av Leksvik-bedriften Inrigo.

Torsdag er det formannskapsmøte, med sluttbehandling av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026. Vi vil også bruke litt tid på årets TV-aksjon (til Kirkens Nødhjelp). Ellers diskuterer vi avtale mellom Museene i Sør-Trøndelag (Mist) og Rissa kommune om formidlingsbygget ved Museet Kystens Arv; og så skal vi diskutere eierskapsmeldingen til Noris AS.