Ordførerens info uke 40

29 sep

Forrige kommunestyre var det første som ble videooverført. Antallet som så på var hele 500. Det er artig at så mange var innom, og 10 stykker så mer enn 2 timer!

Mandag var det møte i Rissa Utvikling, hvor vi behandler 11 søknader om støtte fra næringsfondet. Totalt ble nesten 400 tusen bevilget til ulike selskap og formål. Vi diskuterte også hvordan vi viderefører «Perler på en snor», med blant annet boklansering neste år. Fylkeskommunen er også med på å støtte prosjektet videre økonomisk. En halv million ble satt av til «Oppstarts-prosjektet», som vi vil bruke til å få større fart i arealplaner for næring og boligtomter, arbeidet med museet på Stadsbygd etc.

Tirsdag hadde vi møte med fylkeskommunen og pendlerforeningen om forholdene på Flakk og Rørvik. De henstiller Vegvesenet om å ordne 15 ordinære parkeringsplasser der det i dag er halv-times-parkering.

Onsdag hadde vi samarbeidsmøte med Leksvik kommune. Deretter var det styremøte i Leksvik og Rissa Industriforum (LORIF). Her var det informasjon og diskusjon om samarbeid mellom videregåendeskolene våre. Den spennende Leksvik-bedriften Inrigo ble presentert. De er også en viktig brikke i bedriftsnettverk olje og gass.

Torsdag var det formannskapsmøte. Her ble siste hånd på kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 lagt, før den sendes over til kommunestyret for sluttbehandling. Dette har vært en flott prosess, der svært mange har vært involvert – og hvor utvalgene den siste tiden har lagt ned mye arbeid i å finpussa plana. Avtale mellom Museene i Sør-Trøndelag (Mist) og Rissa kommune om formidlingsbygget ved Museet Kystens Arv er nå klar, og ordfører får fullmakt til å undertegne. Eierskapsmeldingen til Noris AS ble diskutert, og formannskapet fikk positive signaler om at driften nå går i balanse. Det er positivt.

Fredag var det frokostmøte med ca 50 oppmøtte. Ingrid Overrein presenterte den nye spennende Marine Harvest-bedriften på Rødberg. Hun fortalte at en av grunnene til at de valgte Stadsbygda, var nærheten til kompetansemiljøet i Trondheim.

Fredag var det også kulturminneåpning (KulMin) nummer 5 og 6 i kommunen. Først var det Rødberg tåkeklokke som ble avduket, og deretter gravhaugene på Rein.

Det er mye arbeid som ligger bak disse presentasjonene, og det er bra at vi har særdeles positive grunneier som stiller opp og bidrar til å realisere dette.

Neste uke er det også mye som skal skje, med blant annet arbeidsutvalg i Fosen Regionråd, styringsgruppemøte om kommunereformen, møter med fylkesmannen, eldres dag i Skaugdalen og rådsmøte i Rissa kraftlag.