Ordførerens info uke 41

6 okt

Rissa kommune gjorde det godt i «norgesmesterskapet for kommunedrift» – kommunebarometeret for 2014. En sammenstilling for alle kommunene i Sør-Trøndelag viser at Rissa har hatt den største samla forbedringen denne perioden. Det betyr at vi har mange ansatte som gjør en fabelaktig jobb.

Det er fortsatt stor arbeidsledighet i Rissa, og vi ser fram til at utrustningen av nybygget Boa Jarl ved NorYards kommer i gang i neste måned. Et lite lyspunkt er likevel at ledigheten gikk ned fra 6,9 % i august til 5,7 % i september.

Denne uken ble det klart at fire flinke ansatte i kommunen fikk nye jobber – samtidig. Jobber de selv ser på som opprykk og viktig steg videre i sine karrierer. Det er et sunnhetstegn at våre ansatte er flinke og ettertraktet, og vi ønsker dem lykke til med nye oppgaver!

Så ser det ut til å gå som vi fryktet; de store tapene AtB påfører fylkeskommunen vil gi mindre asfalt, dårligere fylkesveier og redusert buss- og båt-tilbud framover. Samtidig som det legges opp til dyrere buss, færre avganger og kostnadskutt i AtB, vil fylkesrådmannen også ta penger fra budsjettet til vedlikehold av veier. Disse pengene, 47 millioner kroner for 2015, foreslås avsatt som intern AtB-buffer. Vi får håpe større bevilgninger i statsbudsjettet kan bøte på dette. Tirsdag 14/10 er det et åpent møte i Vanvikan, der AtB vil informere om framtidig hurtigbåttilbud.

Forrige uke var det flere møter om kommunesammenslåing; både med fylkesmann og internt i styringsgruppa vår. I kommunestyremøtet i oktober legger vi fram forslag på tidsplan for dette arbeidet framover, og hvordan vi best mulig involverer innbyggerne. Vi har bedt innbyggerne i Rissa om innspill til utredningen om å slå sammen Rissa og Leksvik kommune. Ved fristens utløp var det 4 gode innspill som var kommet inn.

Eldredagen i Rissa samlet fullt hus i Skaugdal Grendahus onsdag kveld. Et flott arrangement, der blant annet fem «gamle» trønderske idrettshelter ble intervjuet og fortalte om sine opplevelser i fra den tiden de var aktiv. «Vår egen» Gøran Sørloth var blant dem. Takk til Olga Berg, Harald Fagervold og alle de andre som bidro til en minnerik aften.

Torsdag var det rådsmøte i Rissa Kraftlag. FosenKraft og Rissa Kraftlag jobber for å få til et felles nettselskap allerede fra 1. januar. Kommunestyret behandler saken 16. oktober. Totalt vil Rissa kommune (15 %) og Rissa Kraftlag (25 %) eie 40 % av aksjene i det nye selskapet. Torsdag falt også de siste brikkene for den andre hallen ved Servi Cylindercervise på plass. (Hall 7). Byggingen er allerede i gang.

Arbeidet med å få opp laksebestanden i Skauga går for fullt. Det er totalt 9 ulike selskap/organisasjoner som er med på tiltaket som skal bedre gyteforholdene. Prosjektet er kostnadsberegnet til 450.000.

Fredag møtte vi Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) for å gå gjennom samarbeidet vi har på beredskap. Vi fikk mye nyttig informasjon, og vi diskuterte beredskapsøvelser i tiden fremover. Det nye blålysbygget ved Europris var også et tema som ble diskutert i møtet.

I neste uke er det ikke like mange møter som vanlig, sikkert på grunn av høstferien. Da blir det til gjengjeld tid til å jobbe med mye annet; boligtomter, museum, forberedelser til neste kommunestyre, bedriftsbesøk og lignende. Onsdag legges statsbudsjettet fram, og vi skal inn til fylkesmannen for å høre deres presentasjon. Fredag er det møte i Fosen Regionråd – med viktige saker på agendaen: Digital Døgnåpen Forvaltning på Fosen, et svært viktig prosjekt for å lette søknadsprosesser og forenkle og forbedre kontakten med innbyggerne. Utredningsarbeidet om kommunestruktur for Fosen skal opp som sak, og vi vedtar trolig at en innbygger-undersøkelse vil bli foretatt i løpet av høsten.