Ordførerens info uke 42

13 okt

Aller først vil jeg informere om kommunestyremøtet førstkommende torsdag – med hele 14 viktige saker og 7 orienteringer. Tertialrapporten for Rissa kommune skal gjennomgås. Her ligger det an til et positivt netto driftsresultat på 1,3 millioner. Gledelig!

Fraværet er redusert med 2,3 % fra første til andre tertial. Vi investerer langt mindre enn budsjettert (som stort sett skyldes at utgifter til skole og andre bygg kommer inn senere enn budsjettert). Også Rissa Utvikling’s tertialrapport har små (positive) avvik. Kommuneplanens samfunnsdel fram til år 2026 skal sluttbehandles. Vi har 2 saker som går på kommunereform; en som går på vedtak av utredning av kommunesammenslåing – Rissa og Leksvik, og en om å vedta prosjektplanen. Så skal vi bestemme om Leksvik og Rissa sammen skal søke om å bli realfagskommune. Vi skal sluttbehandle sentrumsplanen (Områderegulering) for Hasselvika sentrum og Hysnes.

Nybygg oppfølgingstjenesten skal behandles. Totalt 16 leiligheter, der Sand Bygg er innstilt som totalentreprenør ved Berge Nord, og Systembygg ved Helsetunet. Etablering av Fosen Nett AS skal behandles. Fosen Kraft og Rissa Kraftlag har planer om å danne et felles nettselskap for kommunene Rissa, Ørland og Bjugn. Rissa Kraftlag vil ha 25 % eierandel i det nye selskapet, Rissa kommune 15 % – totalt 40 %. Jeg mener dette er positivt, og vil føre til lavere nettleie for vårt næringsliv og våre husstander – og vi får samlet nettet i Rissa i ett selskap. Ellers får vi orienteringssaker om «Framtidas helse og omsorg» og innbyggerundersøkelsen.

Forrige uke ble stort sett brukt til bedriftsbesøk og møter for å få fortgang i nye byggefelt – spesielt Malenaaunet og Høgåsmyra. Det ble jobbet med avtale om nytt museum på Stadsbygda. I strategidokumentet til fylkeskommunen ligger museet nå inne – og at deres bidrag skal fordeles på 2 år. Det er særdeles positivt! Statsbudsjettet ble lagt fram på onsdag – uten store overraskelser for vår del. Fredag var det møte i Fosen Regionråd, der vi fikk se de første utkastene av hvordan kommunenes nettsider vil se ut i framtida (Døgnåpen Forvaltning). Det blir en helt annen hverdag når søknader fylles ut på nett, du får som innbygger direkte tilgang på all informasjon om dine saker, søknadene du har inne, status på dem og så videre. Kontakten med innbyggerne vil bli betydelig forbedret.

Den andre store saken i regionrådet var utredning av kommunestruktur på Fosen. Som et ledd i dette utføres en innbygger-undersøkelse hvor 400 rissværinger vil bli oppringt mellom uke 42 og 46 og spurt om du er for eller i mot kommunesammenslåing, om du ønsker én Fosen-kommune – eller to Fosen-kommuner (Rissa/Leksvik og de øvrige) – eller tre Fosen-kommuner (Rissa/Leksvik, Ørland/Bjugn og Åfjord/Roan/Osen). I tillegg til en del andre relevante spørsmål. Dette er en del av utredningen regionrådet gjør fram til desember.

Fevåg eldresenter ligger nå ute for salg. Bygget har et bruksareal på 730 kvadratmeter på ei drøyt fire mål stor tomt. Bygget inneholder seks leiligheter, i tillegg til at Fevåg barnehage fortsatt vil leie i kjelleren.

Mandag (13/10) er det informasjonsmøte vedrørende bygging av omsorgsboliger i storsalen kl. 16.30. Tirsdag er det åpent møte med AtB i Vanvikan Samfunnshus 14.10.2014 kl 19.00 om rutetilbudet på hurtigbåten Trondheim – Vanvikan. Onsdag er det internt planleggingsmøte for årets TV-aksjon – og vi møter fylkesmannen for å diskutere arbeidsgiveravgift. Torsdag er det kommunestyremøte – som tidligere omtalt. Fredag er det konferanse i forbindelse med idrettens hederspris i Trondheim, og utdeling på kvelden. Ildsjel-kandidaten fra Rissa er Idar Aune fra Stjørna IL. Gratulerer, Idar!