Ordførerens info uke 43

20 okt

Gravinga for Tryllefløyten barnehage ved Sanitetsboligene – nedenfor Helsetunet er godt i gang. Tryllefløytene er en privat barnehage som vil ha plass til 36 barn (ekvivalenter) fra august 2015.

Geotekniske forhold gjør at nyskolen er blitt litt forsinket. Vi håper på byggestart 1. november.

Forrige mandag var det informasjonsmøte vedrørende nybygg oppfølgingstjenesten – totalt 16 leiligheter. I kommunestyremøtet torsdag ble saken behandlet, og ramma for Rissa kommune ble økt fra 23 til 25,3 millioner kroner (inkl. mva) på grunn av at byggene blir dyrere enn antatt. Vi vil samtidig jobbe for at utleieprisen blir lavest mulig.

I kommunestyremøtet ble også kommuneplanens samfunnsdel fram til år 2026 sluttbehandlet. Et forslag om å ta ut trasé for snøscooterkjøring ble nedstemt. Følgende forslag ble tatt inn: Vi skal legge til rette for et høyt antall lærlinger både i kommunal og privat sektor, være en pådriver i det interkommunale samarbeidet – både i Fosen Regionråd og i Trondheimsregionen, det skal gjøres en grundig politisk vurdering før dyrket mark brukes til boligfelt og næringsareal, – og tilgjengelige boligtomter skal til en hver tid ligge ute på kommunens hjemmeside.

Innbyggerundersøkelsen ble presentert. Sammenligner vi resultatene fra undersøkelsen for 2 år siden er det en positiv utvikling, men uten de store utslagene. Vi vedtok at Leksvik og Rissa sammen skal søke om å bli realfagskommune. Vi sluttbehandlet områderegulering for Hasselvika sentrum og Hysnes. Nå som planen er ferdig, skal vi i bruke neste formannskapsmøtet (30.10) til å jobbe videre med hvordan vi best får til mest mulig utvikling i Hasselvika, strategier for salg av tomter og bygg etc. Fantastisk godt å være ferdig med en sentrumsplan, og det jobbes på spreng for å få ferdig de andre. Råkvåg er særdeles viktig, men forsinkelse fra blant andre fylkeskommunen har gjort at det har tatt lengre tid enn ønskelig. Vi ansetter en arealplanlegger i tillegg til de flinke vi har – for å få ferdigstilt planene. Dette gjør vi i samarbeid med Leksvik. Saken om å gå videre med planene om Fosen Nett AS ble vedtatt. I tillegg ble prosjektplan for kommunereformen for Rissa sin del vedtatt; der det er lagt vekt på innbyggerinvolvering og innbyggerundersøkelser – før vi endelig tar en avgjørelse i juni 2015.

Forrige uke ble det heldigvis omskilting på Flakk som ga 15 nye parkeringsplasser for pendlerne. Tirsdag samlet AtB fullt hus i Vanvikan Samfunnshus om rutetilbudet på hurtigbåten Trondheim – Vanvikan. De foreslår å legge ned 14 ukentlige avganger. Etter møtet har det naturlig nok vært hyppig kommunikasjon og møtevirksomhet for å hindre dette. AtB skal redusere på sambandet med 1 million kroner. Halvparten av innsparing vil i så fall gå til Nord-Trøndelag fylkeskommune – som ikke har noen intensjon om kutt. Sambandet går godt, og det er derfor meningsløst å kutte her. Deler vi innsparingene til Sør-Trøndelag fylkeskommune på antall avganger blir det kr. 53,50 per tur. Det må vi klare å forhindre.

Fredag var det konferanse i forbindelse med idrettens hederspris i Trondheim, og på kvelden fikk vår ildsjel, Idar Aune fra Stjørna IL sin velfortjente statuett – og gratulasjoner fra kulturministeren.

Søndag var det innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp. Etter ringeaksjonen på onsdag hadde vi samlet inn 63.000, og lå på 6. plass i fylket. Stor takk til næringslivet vårt!

Denne uken blir det blant annet møter om hurtigbåt og fylkesveier, besøk på Servi Cylinderservice – med nybyggene som hovedsak, årskonferansen til NHO – og seminar for videregåendeskolene (Skolebruksplan 4).