Ordførerens info uke 45

3 nov

Vi var torsdag i møte med helse- og omsorgsdepartementet sammen med Helse Midt, St. Olavs og Hysnes Helsefort. Departementet sa de hadde besluttet at det ikke ville bevilges raskere-tilbake-pengene til Hysnes i 2016. Midlene blir utdelt etter vanlig fordelingsnøkkel mellom Helseforetakene. Helse Midt sa i møtet at de ikke hadde noen mulighet til å videreføre prosjektet i 2016 – uten at det tilføres øremerkede midler i tillegg til dette. Hysnesprosjektet var i utgangspunktet tidsavgrenset, men vi har jobbet tverrpolitisk for at dette skulle bli et varig forskningslaboratorium – og har hatt store forhåpninger til det.

Vi har jobbet tett med forskningsmiljøet på Hysnes, og har blitt veldig glad i de som jobber der. Vi er svært stolt av det arbeidet de gjør, og at vi har et så kompetent miljø i kommunen. Dette kom svært overraskende på oss alle, men vi gir selvfølgelig ikke opp arbeidet med å få til varig aktivitet, arbeidsplasser og verdiskapning på Hysnes. Det er viktig at vi nå setter oss ned og legger en plan for det videre arbeidet. Tirsdag møtes den tverrpolitiske styringsgruppa for å ta tak i dette.

Mandag var det eiermøte i Trønderenergi. Et av temaene her var hvem som skal kunne kjøpe aksjer i selskapet i framtida. En viktig diskusjon for Rissa kommune. Onsdag møtte pendlerforening, trafikanter, Leksvik og Rissa kommuner AtB i forbindelse med nedskjæringsforslagene på hurtigbåten Trondheim – Vanvikan. Vi kom til enighet om et forslag som vi kan leve med. Et av kravene våre var at sambandet nå får ro i minst to år. Det er et vesentlig bedre rutetilbud vi nå sitter igjen med i forhold til de 39 avgangene som skulle tas ut da vi startet dette arbeidet i vår.

Torsdag var det formannskapsmøte. Tema på dette møtet var budsjett 2015, vann på Hermstad, boligbygging i Rissa kommune og strategi for salg av bygg og eiendommer på Hysnes.

Fredag ble Siri Evjen begravet. Hun har jobbet som lærer og enhetsleder i kommunen, og har sittet både i kommunestyret og formannskapet. En trist men verdig avskjed.

I forrige uke gikk forestillingen «Jens Fenstads siste song» av stabelen. En gripende historie med imponerende skuespill av Rissa Ungdomslag.

Ledigheten går sakte men sikkert nedover, fra 6,9 % i august til 5,7 % i september og 5,1 % i oktober. Nyskroget til NorYards kommer ca. 10. november.

Norsk kulturindeks offentliggjorde sine Resultater for 2014. Rissa er nest best på Fosen, og skårer høyt på museum, sentrale tildelinger og bibliotek, men også godt på frivillighet. Jeg har nå underskrevet avtale med Museene i Sør-Trøndelag om det nye kystkulturmuseet på Stadsbygd.

Denne uken har vi møte med Marin Harvest på mandag. Da er det også styremøte i Rissa Utvikling. 8 søknader om støtte er kommet inn, perler på en snor og budsjettet for 2015 er tema, samt informasjon om Skaugaprosjektet, VikingBase AS, Bedriftsnettverk Rissa-Leksvik og Hall7 Eiendom AS.

Tirsdag blir det som nevnt et viktig møte om Hysnes Helsefort, samt ordførermøte i Trondheims-regionen. Onsdag møter vi Sør-Trøndelag fylkeskommune for å diskutere videregående skole. Onsdag og torsdag er det høstkonferanse på Røros.