Ordførerens info uke 46

10 nov

Vi jobber for fullt med videreføring av aktiviteten på Hysnes, med mange møter – både lokalt og på stortinget for å sikre varig drift av anlegget. Vi jobber både med videreføring av dagens drift og vi jobber med andre alternativ. Det er viktig at vi er offensive – og benytter tiden godt framover.

Ellers er begge nybyggene til oppfølgingstjenesten i gang, både på Berge-Nord og Helsetunet. De er på 8 enheter hver, og skal stå ferdig oktober/november 2015.

Mandag hadde vi møte med Marin Harvest for å få til en rask og smidig behandling av deres utbyggingsplaner, vi hadde styremøte i Rissa Utvikling der vi blant annet ga 150.000 til fiberutbygging Leira og 90.000 til Melkeprosjektet. Vi diskuterte også hvordan vi kommer i gang med et prosjekt i Fevåg med link-stasjon for å få til bedre mobil- og fiberdekning.

Fredag hadde vi besøk av samferdselskomiteens leder, Linda C. H. Helleland og Frank Jensen i kommunalkomiteen. Det ble to bedriftsbesøk på Itab og Servi Cylinderservice, samt at vi besøkte Hysnes Helsefort.

Vi benyttet også anledningen til å vise fram våre nedslitte fylkesveier. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til fylkesveier med 67,7 % i 2015. Samtidig jobber Rissa for å få forskuttere de verste fylkesveistrekningene våre sommeren 2015.

Tirsdag reiser vi en delegasjon til stortinget for å jobbe med Hysnes. Vi treffer både Sør-Trøndelagsbenken, representanter fra Helsekomiteen – og andre vi mener er viktig å ha samtaler med i dette arbeidet.

Onsdag er det interne møter om Hysnes, enhetsbesøk på Rissa sykehjem og møte med Rissa videregående skole.

Torsdag er det kommunestyremøte med barnehage og skole som hovedtema, med workshop om kommunens barnehagetilbud og satsing på barnehagene, samt gjennomgang av tilstandsrapporten for grunnskolene i Rissa – skoleåret 2013-2014. Vi har fått innsigelse fra Riksantikvaren på nyveien på Stadsbygda (Fv 717 Stadsbygd kirke – Vemundstad), og vi må avgjøre om vi står på vedtaket vi har gjort – eller om vi skal bøye oss for fredningsmyndighetene.

Det er to reguleringsplaner vi skal sluttbehandle: Den ene er Fallin boligområde på Sørbotn. Planen gir mulighet for 15 tomter i størrelser fra 800 m2 til 1200 m2.

Den andre er området til Rissa brann- og ambulansestasjon (blålysbygget) ved siden av Europris. Planområdet er på litt over 6 mål.

Fredag skal vi til Osen på styremøte i Fosen Regionråd. Forhåpentligvis får vi de første resultatene fra den første innbyggerundersøkelsen – der 2000 innbyggere på Fosen er oppringt for å si sin mening om ny kommunestruktur. Blir spennende å se hvordan innbyggerne svarer i de ulike kommunene! Digital Døgnåpen Forvaltning, Næringsalliansen på Fosen og budsjett er andre saker vi på dagsorden.

Ellers har MIST (Museene i Sør-Trøndelag) underskrevet avtalen med Rissa kommune om bygging av nytt museum på Stadsbygda. Til sammen vil stat og fylke bidra med over 34 millioner til dette bygget!