Ordførerens info uke 47

17 nov

Forrige mandag fredet Riksantikvar Jørn Holme en stor del av bygningsmassen tilknyttet Reins Kloster, parken, kirkegården, gamle ferdselsveier og landskapet rundt. Reins Kloster er et av de mest autentiske gods- og storgårdsanleggene i Trøndelag fra 17- og 1800-tallet; i tillegg til ruinene fra middelalderens klosterliv.

Tirsdag reiste den politiske delen av styringsgruppa som jobber med Hysnes til Stortinget – sammen med en av forskerne. Vi traff en rekke representanter fra Sør-Trøndelagsbenken og Helsekomiteen. Forrige uke kom det også fram spennende informasjon om Hysnesprosjektet: Når vi kommer til 1.1.2016 vil det fortsatt stå igjen ca 35 millioner på prosjektet. Vi vil møte Helse Midt/St. Olavs for å få klarhet i hvordan disse midlene kan benyttes. Det er også spennende at prosjektet har fått 6,5 millioner fra Forskningsrådet i 2015.

Onsdag var det møter om Hysnes og enhetsbesøk på Rissa sykehjem. Torsdag var det kommunestyremøte med barnehage og skole som hovedtema. Videooverføringen var igjen på plass, og hele 606 så på overføringene – veldig gøy! Vi jobbet i gruppearbeid med tema om satsing på barnehagene og tilstandsrapporten for grunnskolene i Rissa. Jobbing mot mobbing vil ha hovedfokus også framover. Mot 3 stemmer stadfestet vi vårt tidligere vedtak om trase på Stadsbygda (Fv 717 Stadsbygd kirke – Vemundstad), og vi skal i møte med Riksantikvaren i Oslo 26/11.

Reguleringsplanen for Fallin boligområde på Sørbotn ble enstemmig vedtatt, og planen gir mulighet for 15 tomter. Planen for området til Rissa brann- og ambulansestasjon (blålysbygget) ved siden av Europris ble også enstemmig vedtatt. Det ble vedtatt at kommunen skal forskuttere reguleringsomkostninger på ca 2 millioner kroner for å regulere et boligfelt på ca. 150 boenheter på «Malenaaunet» – nord for Berge Nord. Budsjettet ble lagt fram av rådmannen – uten de store overraskelser. Tallene er i stor grad uendret fra økonomi- og handlingsplanen som ble vedtatt i september. Budsjettet skal vedtas 9. desember.

Fredag var det styremøte i Fosen Regionråd i Osen. Resultatene fra den første innbygger-undersøkelsen ble behørig diskutert og kommentert. Det var stor enighet om at dette var spennende lesestoff.

En del antagelser ble bekreftet, men den inneholder også en del overraskelser. 2 tredjedeler av innbyggerne ønsker at egen kommune skal bli slått sammen med andre. Innbyggerne peker klart på en tredeling av kommunene, men flere av ordførerne i regionrådsmøtet talte varmt for 2 kommuner på Fosen. 65 % av Rissværingene har Rissa-Leksvik som førstevalg – 26 % vil ha en kommune på Fosen. Tilsvarende tall for Leksvik er 54 % og 24 %. Kun 13 % av innbyggerne i Leksvik har andre valg (nordover) som førstevalg.

Ellers ble Fosen-kommunene enige om å bevilge 1,4 millioner til Næringsalliansen på Fosen, etter en litt merkelig og morsom debatt.

Mandag har vi intern beredskapsøvelse, tirsdag møter vi fylkesmannens miljøvernavdeling i en forhåndskonferanse, med tema: utbyggingsplaner for Marine Harvest på Rødberg. Styringsgruppa som jobber med ny hall ved nye Åsly skole møtes også. Onsdag er det møte i Kysten er Klar på Frøya. Torsdag er det et spennende kommunestyremøte – som er lagt til NTNU (Dragvold). Hovedtema er studenter og næring. Kommunestyret vil i dialog med de ulike instituttene komme fram til hvordan vi best kan jobbe for å få på plass flere studentoppgaver, hvordan få mer forskning og utvikling inn i kommunedriften – og mange andre spennende tema.