Ordførerens info uke 48

24 nov

Mandag hadde vi intern beredskapsøvelse. Det er viktig for oss å trene slik at vi kan takle situasjoner som kan oppstå. Tirsdag møtte vi fylkesmannens miljøvernavdeling i en forhåndskonferanse om utbyggingsplaner for Marine Harvest på Rødberg. Et meget godt møte, der det ble klarlagt at utbygging vil ligge utenfor verneområdet. Styringsgruppa som jobber med ny hall ved nye Åsly skole møttes også. Onsdag var det møter med NorYards og Itab.

Torsdag var det et spennende kommunestyremøte – som ble lagt til NTNU (Dragvoll). Hovedtema var studenter og næring.

Kommunestyret var i dialog med de ulike instituttene om hvordan vi best kan jobbe for å få på plass flere studentoppgaver, hvordan få studentene til å ta master-oppgaver etc. i samarbeid med Rissa kommune. Fredag var det møte med fylkesmannen om kommunestruktur. Fosen-undersøkelsen er blitt lagt merke til, og spesielt at Fosen-innbyggerne er positive – og har kommet langt i prosessen i forhold til mange andre.

Fredag var det møte om Vikingbase, der det ble vedtatt at vi oppretter et nytt selskap; Vikingbase Havbruk. Vi jobbet også med intensjonsavtalen for bedriftsnettverket på olje/gass.

Mandag møter vi arkitekten som jobber med ny hall (Rissahallen). Tirsdag har vi møter på stortinget med representanter fra helsekomiteen. Jeg har i tillegg vært i kontakt med Helse Midt. Det var møte i styringsgruppa torsdag, og de bekrefter at Hysnes Helsefort vil ha igjen midler når vi kommer til 2016; og vi samarbeider nå for å få Hysnes Helsefort til å videreføres til sommeren 2016. Det gjør at driften vil være sikret i mer enn et halvt år etter at evalueringen av prosjektet foreligger. De vil gå i dialog med NTNU-miljøet framover for å avgjøre hva det skal forskes på i den forlengede perioden.

Tirsdag er det et viktig møte i fylkesutvalget for Rissa kommune sin del. I innstillingen heter det at Sør-Trøndelag fylkeskommune bevilger 7,3 millioner til nybygget ved Museet Kystens Arv – og 2,5 millioner til kulturdelen ved Åsly skole. Bevilgningen til nybygget ved Museet Kystens Arv fordeles over to år, med 3,5 mill. i 2014 og 3,8 mill. i 2015. Det betyr at de siste midlene som må på plass for å kunne sette i gang – avgjøres denne uken, og en lang kamp – helt tilbake til 2007 – endelig er over!

Onsdag møter vi riksantikvaren i Oslo i forbindelse med veien på Stadsbygd. De har lagt inn innsigelse på vårt valg av veitrase. Kommunestyret har – mot 3 stemmer – vedtatt at vi holder oss til tidligere vedtak om at 1A er det beste alternativet. Så får vi håpe at vi finner en løsning.

Onsdag er det også eiermøte i Fosen Nett. Lorif har medlemsmøte med mange spennende foredrag – og det er rådsmøte i Rissa Kraftlag. Torsdag er det internt møte i styringsgruppen for kommunereformen.

Fredag møter vi Multiconsult i forbindelse med satsingen på Vikingbase.

Det blir grendamøter 2/12 (Stadbygd), 3/12 (Råkvåg) og 4/12 (Rissa) der vi håper at flest mulig innbyggere møter opp for å jobbe med/diskutere følgende saker: Arealplaner, framtidas helse- og omsorg og kommunestruktur.