Ordførerens info uke 50

8 des

I helgen rundet vi 4000 som liker facebook-siden til Rissa kommune. Kjempegøy at så mange følger oss – og bidrar med innspill, kommentarer og engasjement!

Mandag var det et spennende møte med Trondheim Havn – der vi diskuterte mulig samarbeid. Vi vil diskutere dette videre med næringslivet vårt. Leksvik er allerede med. Rissa Utvikling hadde styremøte, der det blant annet ble gitt støtte til Norsk landbruksrådgiving  Sør-Trøndelag, Marthabrygga, Guri Kunna og Fosen Folkehøyskole. Tirsdag var det møte i styringsgruppa for Åsly skole, der vi diskuterte hvordan vi skal disponere tilskudd fra STFK på 2,5 mill kroner. Vi vil søke om ekstra bevilgning til biblioteket. Energiløsning ble diskutert: nyskolen sitt energiforbruk vil være kun 20 % av det vi har i dag på gammelskolen!

Tirsdag, onsdag og torsdag var det folkemøter – der vi diskuterte kommunereform, framtidas helse og omsorg og pågående planarbeid. Artige møter med tidvis stort engasjement og klare meninger; og svært verdifullt for oss politikere. Som ventet ble det diskusjon om sykehjem kontra aldersheim i Råkvåg. Når det gjelder kommunestruktur er det forskjellige meninger om hva som bør være framtidig løsning. Begge utredningene er ferdige, og utredningen om én Fosenkommune legges nå ut på nettet. Den er meget god og informativ, og alle bør lese den. Da har vi to alternativ å jobbe videre med. Spennende!

Torsdag var det stiftelsesmøte for Stadsbygd Prestegård. Endelig er stiftelsen vedtatt. Hurra!

Fredag var det ekstra styremøte i Fosen Regionråd (Åfjord), der Fosen Regionråds utredning om Kommunestruktur ble godkjent – og oversendt medlemskommunene for videre arbeidet med kommunestruktur. Ellers fikk vi to gladmeldinger om Digital døgnåpen forvaltning; Ørland har vedtatt å bli med – og fylkesmannen bevilger 515.000,- til dette arbeidet.

Det er nå klart at meklingsmøte med fylkesmannen om Fv 717 Stadsbygd  – Vemundstad blir 7. januar.

Mandag er det styremøte i det nye selskapet Kystlab-Prebio. Tirsdag er det kommunestyremøte – med følgende saker: Tiltaksplan for Framtidas helse og omsorg, budsjett for Rissa kommune og Rissa Utvikling, Sluttbehandling fv 717 Reinsgrenda – Bradden og 2. gangsbehandling av reguleringsplan Ålmo næringsområde.

Landbrukets kulturlandskapspris i Sør-Trøndelag skal deles ut. Refsnes kulturmiljø har takket være iherdig innsats fra grunneierne gått fra å være et gjengrodd landskap til et fantastisk miljø bygd på og rundt kulturminner fra en 9000 år lang historie. Gratulerer til Ingeborg og Anders Refsnes.

Det blir også en orientering om områdereguleringen for Rissa sentrum.

Tirsdag er det også styremøte i Vikingbase. Onsdag er det møte i arbeidskraftmobiliseringsprosjektet i Trondheim, torsdag er det møte om et prosjekt vi deltar i som omhandler effektivisering av planarbeid, enhetsmøte på Bygg og eiendom og kveldsmøte med Rissa videregående skole.

Fredag er det møte i Trondheimsregionen. Påfølgende fredag (19/12) skal Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS behandle blålysbygget i Rissa på sitt representantskapsmøte. Det blir særdeles spennende!

De som ikke har sett «Reisen til julestjernen» med Rissa Ungdomslag ennå – bør absolutt gjøre det…