Ordførerens info uke 51

15 des

Da nærmer jula seg med stormskritt, og det skal bli både godt og trivelig med noen roligere dager.

Mandag var det styremøte i Kystlab-Prebio, og tirsdag var det kommunestyremøte. I forbindelse med framtidas helse og omsorg ble følgende vedtak gjort: Det planlegges og prosjekteres bygging av nytt omsorgssenter med 40 omsorgsboliger på Stadsbygd. Det forutsettes at byggingen skjer i privat/ideell/offentlig regi. Styringsgruppe for utbygging Stadsbygd sone ble satt ned. Det ble også vedtatt at ingen beboere skal pålegges å bo på dobbeltrom i våre institusjoner i Rissa kommune. Kommunestyret ber derfor Rådmann se på alternative løsninger under byggeperioden ved Stadsbygd Omsorgssone. Det ble satt av kr 1.500.000,- i investerings-budsjettet for prosjektering av denne utbyggingen.

For Råkvåg ble følgende vedtatt: Råkvåg drives videre nøyaktigsom i dag. Det garanteres for at antall årsverk (21,4) beholdes, antall institusjonsplasser (16) beholdes og at inntektssystemet beholdes. Råkvåg legekontor og legedekningen beholdes som i dag. Alle endringer på dette skal behandles politisk. I mange år har Råkvåg blitt drevet som aldersheim, og ved også å endre boformen til aldersheim unngår vi sykehjemsforskriftens krav til ekstra bemanning – og tilsyn. Aktivitørene ved Stjørna og Stadsbygd opprettholdes/videreføres til 2018. Tirsdag var det også et kort formannskapsmøte der det ble bevilget kr 20.000,- til Hederskvelden – som avholdes søndag 25. januar 2015.

På kommunestyremøtet ble budsjett for 2015 vedtatt, kun med små endringer – som er beskrevet under framtidas helse og omsorg: Legekontor Råkvåg og aktivitører beholdes – samt at ingen skal ligge på dobbeltrom under utbygging Stadsbygd.

Onsdag var det møte i arbeidskraftmobiliseringsprosjektet – et prosjekt hvor vi jobber med rekruttering for å sikre fremtidig vekst i distriktene i Sør-Trøndelag, hvordan vi skal få ungdom tilbake etter endt studie, og å sikre at unge tar yrkesfagopplæring, etc. Dette er et viktig arbeids, og fire helsefagarbeidere i Rissa kommune fikk nylig sitt fagbrev. Rissa kommune har totalt 13 lærlinger fordelt på ni innen helsefag, en kokkelærling, en kontorlærling, en IKT-lærling, og en innen barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Torsdag var vi innom på personalmøte og juleavslutning for Bygg & Eiendom. Fredag var det møte i Trondheimsregionen. Budsjettet her blir på 12,7 mill kr i 2015 mot 10,7 mill kr i 2014, og satsing på kommersialisering av teknologi blir det viktigste satsingsområdet i 2015. Her er et bilde tatt da Trondheimsregionen var på besøk i Råkvåg.

Fredag skal Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS behandle blålysbygget i Rissa på sitt representantskapsmøte. I saken heter det at TBRT og Ambulansetjenesten har utarbeidet forslag til ny løsning for Brann- og Ambulansestasjon, plassert midt i sentrum av Rissa. I samarbeid med LINK Arkitekter er det kommet fram til løsninger som vil tilfredsstille alle krav til arealer, både ute og inne. Dette innebærer et nytt «Blålysbygg» på om lag 1175 m2, med en omforent arealfordeling. Styret i TBRT IKS anbefaler at ny Rissa Brann- og Ambulanse-stasjon i Rissa sentrum bygges. Det forutsettes at de økte driftsutgifter på kr 820 000.- innarbeides i selskapets driftsramme fom 2016.

Mandag skal vi besøke eldrerådet, tirsdag er det møte i kommunereformgruppa og møte om momsrefusjon for Hysnes. Onsdag er det juleavslutning på kantina. Fredag er det styremøte i Fosen Regionråd på Ørlandet. Blant sakene her er regionalt næringsfond Fosen, postdirektivet, orientering av Forsvarsbygg om fremdriften ved ØHF og omvisning på Fosen Tools AS.

Det blir julekonserter søndag 21/12 i Stadsbygd kirke kl. 16.00 deretter i Rissa Kirke kl. 19.00.