Ordførerens info uke 52

22 des

Onsdag ble det klart at blålysbygget blir en realitet. Det var en flott julegave. Totalprisen på bygget er 46 millioner kroner. Representantskapsmøtet i Trøndelag Brann- og Redningstjeneste (TBRT) vedtok dette på sitt møte onsdag. Ambulansen flytter også hit. Tomta ligger klar, vest for Europris. Anbudsrunden er ferdig. Det er Link Arkitekter som tegner nybygget som skal bygges av HENT AS. Blålysbygget blir på 1175 kvadratmeter og skal være et selvfinansierende bygg. Det er beregnet ett års byggetid med ferdigstillelse til påske 2016.

En annen gladnyhet var at Itab fikk godkjent sine utbyggingsplaner, og bygger ut sine lokaler med inntil 2000 m2. 2014 blir et svært godt år for Itab, og de omsetter for 19 millioner kroner mer enn budsjettert.

Tirsdag i forrige uke var det møte i kommunereformgruppa, der Leksvik sin tidsplan for kommunereformen ble diskutert. De går for å ha folkeavstemning samtidig med kommunestyrevalget i september. Onsdag var det juleavslutning på kantina. Fredag var det styremøte i Fosen Regionråd på Ørlandet. En av sakene var regionalt næringsfond Fosen. Kommunene går inn med totalt 1,4 millioner – og vi får et tilskudd fra fylket på 100.000 for hver av de syv kommunene. Forsvarsbygg orienterte om utbyggingsplanene og fremdriften på kampflybasen. Det blir en større utbygging enn de 4-5 milliardene som opprinnelig var anslått. Bygningsmassen utgjør over 40 mål – og aktiviteten vil være på det høyeste i 2016 og 17. Vi fikk også en omvisning på Fosen Tools AS. Her demonstrerer daglig leder Arne Frode Pettersen styrken i skuffeseksjonene.

Da vil jeg ønske alle sammen ei riktig god jul – og et godt nytt år!