Ordførerens info uke 1

5 jan

Da er jule- og nyttårsfeiringa over for denne gang, og det skal bli godt å komme i gang med hverdagen igjen. I 2015 skal Friluftslivets år arrangeres. I løpet av året vil det bli gjennomført en rekke friluftslivsaktiviteter og arrangement. Barn, unge og barnefamilier er prioriterte målgrupper, og året åpnes offisielt den 13. januar.

Mandag starter vi med møte i styringsgruppen for Åsly skole. Her blir utforming av kantinekjøkkenet hovedtema.

Deretter møter vi NHO Trøndelag for å diskutere permisjonsregler sammen med NorYards. Effektiviseringsgruppa har kveldsmøte der kommunestruktur står på dagsorden. Leksvik sin vedtatte tidsplan vil bli et av hovedtemaene her.

Tirsdag er det møte om sentrumsplanen i Rissa samt møte i prosjektgruppa for Rissahallen. Påbygg blir behandlet i Rissahallen SA og førstegangs behandling i kommunestyret i februar/mars.

Onsdag er det meklingsmøte med fylkesmannen om ny FV 717 Stadsbygd kirke – Rørvik. Blir spennende å se om vi kommer til enighet, eller om vi må gå helt til Kommunaldepartementet for avgjørelse. I den senere tid har departementet gitt kommunene medhold i en del slike saker, så vi har fortsatt trua på at vi skal få godkjent parsell 1A.

Onsdag og torsdager er det avslutningskonferanse i Kysten er klar. Tema på konferansen er havbruks- og fiskerinæringen, kompetanse og Forskning & utvikling, samferdsel og logistikkløsninger, reiseliv/turisme og internasjonalisering.

Det blir et ekstra kommunestyremøte i januar, fordi vi må behandle Trønderenergi sitt forslag om vedtektsendringer. De ønsker å kunne få inn utvidet aksjekapital fra KLP og private, men denne muligheten skal ikke gjelde de 7 kommunene som ønsker å selge deler av sine aksjer.

Ellers vil styringsgruppa for omsorgssenter på Stadsbygd bli kalt inn tidlig på nyåret – for å komme i gang med dette prosjektet.