Ordførerens info uke 2

12 jan

Mandag møtte vi NHO Trøndelag for å diskutere permisjonsregler sammen med NorYards. Nye møter ble avtalt. Effektiviseringsgruppa hadde kveldsmøte om kommunestruktur. Vi er enige om at det er viktig å holde fokus oppe på kommunestruktur, og ikke lene oss tilbake og miste muligheten til å bestemme selv. Vi har felles formannskapsmøte med Leksvik kommune 5. februar, og dette møtet blir viktig i forhold til den videre prosessen.

Einar Strøm uttalte i forrige uke at han forventer at Leksvik tar et retningsvalg i starten av februar. Det vil være svært nyttig for oss. Ellers jobber vi for et opplegg for å involvere ungdommer mer i denne debatten.

Tirsdag var det møte i styringsgruppa for ny hall. Framdriftsplanen vi følger er at Rissahallen SA behandler dette i februar, og at førstegangs behandling skjer i kommunestyret 12. mars.

Onsdag var det meklingsmøte med fylkesmannen om ny FV 717 Stadsbygd kirke – Rørvik. Riksantikvaren hadde ingen forslag til kompromiss, så vi vil i kommunestyret bestemme om vi går videre med saken til kommunal-departementet. Departementet forventer å bruke ca 3 måneder på å behandle saken. Onsdag og torsdag var det avslutnings-konferanse i Kysten er klar.

Denne uken starter med Trøndelagsmøtet mandag og tirsdag. Tema for Trøndelagsmøtet 2015 er prestasjonskultur; og svært mange spennende tema skal tas opp i løpet av de to dagene; prestasjon og samhandling, bli gammel med ny teknologi, mat i verdensklasse, hvordan bygge landet med ny teknologi- og tjene penger på det, politisk speed-date, by mot land eller hand i hand og sterkere kommuner i Trøndelag.

Tirsdag kveld markeres oppstarten på «Friluftslivets år» ved at mange i kommunen overnatter ute i naturen. Selv blir jeg med speiderne på overnatting på Speidergapahuken på Solem. Spennende!

Onsdag møter vi politisk/administrativ ledelse i Leksvik, for å planlegge felles formannskapsmøte.

Torsdag er det først kommunestyremøte, der det er to saker som skal behandles; Fullmakt til styret i Trønderenergi om aksjekapitalforhøyelse. Innstillingen går på at Rissa kommune i prinsippet støtter forslaget, men ønsker ikke å stille seg bak et slikt konkret vedtak da det ikke legges til rette for at aksjonærer som har signalisert interesse for salg av aksjer, får mulighet til å selge til de samme aktørene. Den andre saken er å behandle av meklingsresultatet for Kommunedelplan fv 717 Stadsbygd kirke – Vemundstad, som tidligere omtalt. Etterpå er det møte i formannskapet med tre saker; eiendomsforvaltning og salg av eiendommer på Hysnes, forberedelse til felles formannskapsmøte og kjøp av parkeringsareal og areal for servicebygg ved Rein kirke.

Til helga drar en delegasjon fra Rissa til Grüne Woche i Berlin, en av verdens største messer for næringsmidler, gartneri og landbruk. På nasjonale paviljonger presenterer Grüne Woche matkulturer fra nærmere 60 land.