Ordførerens info uke 3

19 jan

Forrige uke var det Trøndelagsmøtet mandag og tirsdag. Et flott arrangement hvor hovedtema var kommunestruktur. Diskusjonen var om Trondheim skal bli eget by-fylke eller ikke. Fra Rissa sin side har vi vært tydelig på at dette ikke er ønskelig. Vi ønsker ett Trøndelagsfylke. Jan Tore Sanner var også tydelig på at han ønsket færre fylker – ikke flere.

Ellers la Trøndelagsmøtet mye vekt på landbruk og mat. Positivt. Trøndersk prestasjonskultur, samhandling og teknologi.

Natt til onsdag markerte vi oppstarten på «Friluftslivets år». Det ble en flott opplevelse med bålkos og stjerneklar himmel sammen med speidere og speiderledere. Det var mange i kommunen som overnatter ute i naturen.

Onsdag møtte vi politisk/administrativ ledelse i Leksvik, for å planlegge felles formannskapsmøte 5/2. Dette blir et viktig møte for den videre prosessen. Leksvik har som målsetning å gjøre et retningsvalg i løpet av februar.

Torsdag var det kommunestyremøte, der to saker ble behandlet; Fullmakt til styret i Trønderenergi om aksjekapitalforhøyelse ble enstemmig vedtatt. Enigheten med Trønderenergi innebærer at vi vil få mulighet til å selge aksjer til selskapet. Den andre saken var å behandle meklingsresultatet for Kommunedelplan fv 717 Stadsbygd kirke – Vemundstad. Mot 3 stemmer ble det vedtatt å gå videre med saken til kommunaldepartementet. Det er ventet at endelig avgjørelse vil foreligge i god tid før sommerferien.

Onsdag var det også møte i formannskapet – med tre saker. Først eiendomsforvaltning og salg av eiendommer på Hysnes, der det ble vedtatt et opplegg for hvordan bygg og tomter selges/leies ut framover. Felles formannskapsmøte med Leksvik ble gjennomgått – og kjøp/festeavtale for areal for servicebygg ved Rein kirke ble drøftet.

I helga var en delegasjon fra Rissa til Grüne Woche i Berlin, en av verdens største messer for næringsmidler, gartneri og landbruk. Deltagerne fra Rissa var svært aktive og profilerte seg godt, både mot VG og landbruksminister Listhaug. Øl, saft og akevitt fra Rissa var noen av produktene som ble vist fram på Norskestanden. Listhaug offentliggjorde også i helgen at hun åpner for alkoholutsalg fra gårder. Det vil gi spennende muligheter for våre aktører.

Tirsdag denne uken har vi det første møtet i styringsgruppa for nytt omsorgssenter på Stadsbygda. Tomtespørsmålet og private/ideelle samarbeidspartnere vil helt sikkert være viktige tema i dette møtet. Trønderenergi avholder også ekstraordinær generalforsamling onsdag.

Onsdag og torsdag er det samling i barnehage- og skoleeirprogrammet. Torsdag er det også Trønderlagsdagen – midtnorsk næringslivs største arena for rekruttering og profilering rettet mot studenter og nyutdannede.

Fredag er det frokostmøte på Servi Cylinderservice med presentasjon av bedriften, internasjonalisering og kommunereform som tema. På søndag arrangeres Hederskveld.