Ordførerens info uke 5

26 jan

Det første bygget for oppfølgingstjenesten begynner nå å reise seg. Bygget inneholder blant annet 8 leiligheter for oppfølgingstjenesten, og ligger nedenfor Helsetunet – ved siden av Tryllefløyten barnehage.

Om en uke eller to starter også støpninga av skolen. Når det er gjort, vil det gå fort. Til tross for ekstra arbeid med grunnforholdene ligger skolen fremdeles innenfor budsjettrammene.

Ledighetstallene for desember viste at vi igjen begynner å nærme oss normalnivået. Nå er 2,7 % arbeidsledige, mens det for et halvt år siden var hele 6,9 %.

Tirsdag var det ekstraordinær generalforsamling for Trønderenergi. Aksjeemisjonen ble vedtatt; som gjør at Trønderenergi kan gå videre med sine planer om vindkraft. Rissa og andre kommuner jobber videre for at Trønderenergi skal kunne kjøpe aksjer av oss.

Onsdag og torsdag var det samling i barnehage- og skoleeierprogrammet. Vi jobbet mye med hvordan politikerne skal komme bedre inn i sin rolle som skole- og barnehageeier, og hvordan vi skal lage en enda bedre prosess rundt tilstandsrapporten.

Torsdag var det også ei stor jobbmesse i Trondheim – Trønderlagsdagen, som er midtnorsk næringslivs største arena for rekruttering og profilering rettet mot studenter og nyutdannede. Rissa kommune var en av de få kommunene som stilte. Det var en særdeles vellykket dag, der svært mange studenter viste sin interesse. Spesielt var det mange utflytta ungdommer fra Rissa som ønsket seg tilbake til hjemkommunen.

Fredag var det frokostmøte. Servi Cylinderservice presenterte bedriften sin. De har stor tro på framtida, og de to nye næringsbyggene på 2400 m2 tas nå i bruk. 70 millioner investeres i denne omgang, og i 2016 håper de på å utvide med 2 industrihaller til. De ansetter også flere medarbeidere i årene framover.

Et annet tema på frokostmøtet var kommunestruktur. Ordføreren i Leksvik, Einar Strøm, deltok også på møtet. Han påpekte at Rissa og Leksvik ville vært i denne prosessen også uten kommune-reformen. Rissa og Leksvik har flere viktige møter i februar, og det er viktig at Leksvik så tidlig som mulig gjør sitt retningsvalg. Det var også mange som nevnte hvor viktig bru over Trondheimsfjorden er for Fosen.

Fredag hadde vi det første møtet i styringsgruppa for nytt omsorgssenter på Stadsbygd. Følgende jobber vi videre med: Vi må få til en ryddig prosess omkring tomtespørsmålet, en god struktur og oppbygging av prosjektet, finansieringsformer og Husbankens retningslinjer, prosjektleder må på plass, og ikke minst – involvering – i februar inviterer vi til en åpen workshop for å jobbe med prosjektet. Fredag var vi også i møte med NAV, hvor status, muligheter og utfordringer ble gjennomgått.

Søndag kveld ble Hederskvelden arrangert. Gratulerer til alle som mottok velfortjente priser og ære på hederskvelden, og takk til arrangører og medhjelpere som gjorde dette til et flott arrangement! Blant andre fikk Harald Hulvand kulturprisen for sin mangeårige frivillige innsats ved Hauksdalen Skisenter.

Mandag denne uken er det møte med en gruppe innvandrere, tirsdag er det lansering av prosjektet RissaMat – Matinnovasjon i offentlig sektor. Det gleder vi oss veldig til!

Onsdag er det ordførermøte i Trondheimsregionen og møte i styringsgruppa for Hysnes Helsefort. Torsdag og fredag er det kommunekonferanse «politikk og plan» på Oppdal.