Ordførerens info uke 6

2 feb

Da har vi kommet til februar og dagene er allerede merkbart lysere og lengre. Vi er også inne i en spennende periode for mange politikere – med nominasjonsmøter på rekke og rad.

Tirsdag i forrige uke gikk startskuddet for prosjektet Rissamat – 10 millioner til unikt skolematprosjekt, der mottoet er: gjøre – ikke høre! Det er viktigste bud når aksjonsforskerne skal lære barn og unge at mat er glede, kultur og helse. Startskuddet har gått for et unikt skolematprosjekt i Rissa. Barna skal smake og tilberede mat. De skal komponere skolelunsjmåltider som skolene serverer, og foreldre skal smøre matpakker på foreldremøter. Dette er bare noen av de konkrete aktivitetene som skal skje når forskere fra Nofima, SINTEF, NTNU og Rissa kommune setter seg som mål å bedre mattilbudet for barn og unge. Rådmann Vigdis har gjort en formidabel innsats for å få dette spennende prosjektet i havn.

Onsdag var det ordførermøte i Trondheimsregionen. Her ble framtidig transport, nærings- og boligareal i regionen drøftet i forbindelse med rullering av IKAP-2.

Torsdag og fredag var det kommunekonferanse «politikk og plan» på Oppdal. Første foreleser (professor fra Høgskolen Agder) holdt et uforglemmelig foredrag. Han var særdeles i mot at kommuner slår seg sammen – og alle endringer i det hele tatt. Friskt! Kommunereform var et tema på konferansen, der ordførerne ble spurt om de trodde på at egen kommune ville ha vedtak på sammenslåing innen 3 år. De fleste trodde det.

Ellers var det mange gode foredrag og diskusjoner om skole og oppvekst, kommuneplanlegging og sentrumsutvikling.

Fredag var det også et kort formannskapsmøte der vi stadfestet salget av kommunal 2-mannsbolig i nedre fallet – til godt over takst.

Søndag var det Trøndersk mesterskap for korps – der blant andre Stadsbygd Skolemusikkorps, aspirantkorpset og Rissa/Stadsbygd Musikkorps deltok.

Mandag er det styremøte i Rissa Utvikling. Status RDA/Næringsfond, 3 søknader om støtte og transportstøtte står på dagsorden. En annen viktig sak er behandling av kapitalforhøyelse i Rissa Invest A/S. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Stadsbygd Sparebank, Rissa Kraftlag og Rissa kommune/Rissa Utvikling KF, og har så langt vært en suksess. Total aksjekapital ved stiftelse i 2013 var på til sammen 3 millioner kroner – likt fordelt på eierne. Mesteparten av kapitalen er nå investert i følgende prosjekter: Råkvåg Dieselservice AS, VikingBase AS og Hall7 Eiendom AS. Innstillingen går på at Rissa Utvikling KF innvilger 1 million kroner til en emisjon i Rissa Invest AS. En forutsetning er at de øvrige eierne går inn med tilsvarende beløp i selskapet.

Mandag kveld vises en ny årgang av Hasselvika filmavis – den 5. i rekken. Tirsdag er det enhetsbesøk på NAV og møte i «den gode barnehage- og skoleeier»-programmet.

Onsdag er det møte i styringsgruppen for nybygg oppfølgingstjenesten, med generell informasjon om status på oppføring av nye omsorgsboliger, salg av leiligheter, leieavtaler og informasjon til pårørende. Det er også møte i styringsgruppa for Hysnes Helsefort.

Torsdag er det et spennende møte; Felles formannskap Rissa-Leksvik. I Leksvik har de nylig gjennomført en ny rekke folkemøter samt et felles formannskapsmøte med Inderøy kommune. Tilbakemeldingen fra disse møtene tyder på at det er Rissa-Leksvik som ser ut til å være det mest aktuelle. Men det vil vi helt sikkert få høre mer om i dette møtet. I forkant av fellesmøtet har vi to drøftingssaker i vårt formannskap; tilskudd til løypemaskin i IL Fjellørnen og tilskudd til invasjons-monumentet ALDRI GLEMME (baugen av POL III) i Hasselvika.