Ordførerens info uke 8

16 feb

Leksvik kommunestyre gjorde fredag et viktig, enstemmig vedtak: Leksvik kommune inngår intensjonsavtale med Rissa kommune, med sikte på kommunesammenslåing.

I vårt kommunestyremøte på tirsdag ble følgende enstemmig vedtatt: Rissa kommune setter ned et forhandlingsutvalg som får ansvar for å legge frem en intensjonsavtale mellom Leksvik kommune og Rissa kommune for kommunestyrets møte i mars. Møtet i kommunestyret i Rissa i mars flyttes til samme dag som kommunestyret i Leksvik har møte; 19.mars. Forhandlingsutvalget i Rissa skal bestå av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder, tre fra administrasjonen og to tillitsvalgte.

RissaLeksvik2

Det betyr at det blir full trykk på dette arbeidet framover. Etter vedtak i mars, vil det være flere muligheter for videre prosess. En mulighet kan være å spørre innbyggerne i en innbygger-undersøkelse om to spørsmål; om du går for sammenslåing med Leksvik ut ifra denne intensjonsavtalen, og – to – om det er riktig å jobbe videre mot én kommune på Fosen. I møtet tirsdag godkjente vi utredningen av en Fosen-kommune.

Kommunestyret i Rissa ser positivt på innbygger-initiativet fra Verrabotn, og sender brev til dem om at de er hjertelig velkommen.

Sluttbehandling av reguleringsplan Hårberg hyttefelt ble vedtatt – med en ekstra bolig. Forhåpentligvis er dette slutten på en 4,5 års lang kamp for at denne familien skal få kunne bygge hus. Regjeringens arbeid for å heve terskelen for å kunne klage er viktig, i dag er det alt for mange innsigelser og protester.

Hovedtema på tirsdagsmøtet var integrering av flyktninger i Rissa kommune, og vi fikk en god diskusjon på hvordan vi på best mulig skal kunne integrere – både i arbeidslivet og i frivilligheten.

Onsdag og torsdag var det KS-konferanse (Kommunenes sentralforbund). Hele formannskapet deltok torsdag, og fikk høre at mange andre kommuner har vesentlig større problem med å komme i gang med kommunereformen enn oss.

KS

Fredag var det styremøte i Trondheimsregionen i Orkdal, med regional planstrategi, strategisk næringsplan, logistikk-knutepunkt, kutt i NRK Trøndelag og profilering av Trondheimsregionen. Regional planstrategi for fylket blir jo spennende, sett i lys at Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune jobber om å slå seg sammen fra 01.01.18.

I uken som kommer er det ikke så mange møter som vanlig, så da blir det god tid til å dra på bedriftsbesøk, besøke grunneiere med planer om boligfelt, møter om Hysnes Helsefort og lignende.