Ordførerens info uke 9

23 feb

Da er vinterferien over – og selv om det var mye dårlig vær, var det også noen flotte dager, som forrige mandag. Bildet er fra Blåheia.

Heia

Denne uken kom innbyggertallene for 2014, der Rissa har en liten økning på 30 innbyggere, men likevel høyest på Fosen. Vi er samtidig den eneste kommunen som har fødselsoverskudd. Totalt på Fosen fikk vi kun 14 flere innbyggere. Det er ikke bra, og det er viktig at vi alle jobber for bru over Trondheimsfjorden. Det vil kunne gi en helt annen tilflytting til Fosen.

Fosen innbygger 2014

I forrige uke var det ikke så mange møter. Derfor ble det tid til noen bedriftsbesøk, noen møter med grunneiere som har planer om byggefelt, et møte om Hysnes Helsefort og politiråd.

Lørdag kveld arrangerte Hasselvika Musikklag en helaften med flott storbandmusikk.

Hasselvika Storband

Mandag er det møte med Leksvik og møte om boligsosialt arbeid. Tirsdag er det møte med grunneiere på Stadsbygd og møte i forhandlingsutvalget for intensjonsavtale med Leksvik. Onsdag har vi møter om næring i sentrum, NVE i Trondheim om grunnforhold på Stadsbygd og møte om bygningsmasse Åsly skole.

Torsdag er det møte i formannskapet. Der skal vi behandle søknader om støtte til Formannskapet for februar 2015, Metusalemfestivalen 2015, tilskudd til løypemaskin – IL Fjellørnen, salg av eiendom på Hysnes, og Rissa Utvikling KF sin årsrapport for kommunalt næringsfond. Videre er det drøftingssaker om sykefravær, arbeidsmiljø, «Sammen om en bedre kommune», innbyggerundersøkelse og omdømmearbeid. I tillegg til kommunereformen – intensjonsavtale Rissa – Leksvik og boligtomter Årnseth.

Da har også oppfølgingstjenestens bygg på Berge Nord begynt å reise seg. Dette bygget skal stå ferdig i november.

BergeNord