Ordførerens info uke 10

2 mar

Mens Nord-Trøndelag bruker mye penger på å asfaltere fylkesveier, er det ikke like imponerende det Sør-Trøndelag fylkeskommune utfører. I 2015 får Leksvik asfaltert 44,1 km med fylkesvei – i Rissa asfalteres kun 3,55 km fylkesvei i 2015.

asfalt

Mandag var det møte om boligsosialt arbeid. Tirsdag var det møte med grunneiere på Stadsbygd og møte i eget forhandlingsutvalg for intensjonsavtale med Leksvik. Onsdag var det møte i gruppa som ser på hva vi skal gjøre med bygningsmassen til gamle Åsly skole. Gruppa innstiller på at gammelskolen rives i sin helhet, og frigir disse 17 målene til formål som offentlig, bolig og idrett.

Torsdag var det møte i formannskapet. Der behandlet vi søknader om støtte til Formannskapet for februar 2015. Metusalemfestivalen 2015 ble utsatt – for å høre litt med eldrerådet om de blir med på å støtte festivalen. I saken om tilskudd til løypemaskin – ble 75.000 innvilget til IL Fjellørnen, og 45.000 til Stadsbygd idrettslag. Rissa Utvikling KF sin årsrapport for kommunalt næringsfond. Det er nå klart at vi også for 2015 får 5,7 millioner fra RDA-potten til å bruke på næringsliv og stedsutvikling.

Videre ble det en god diskusjon om hvordan vi jobber videre med omdømme-prosjektet, og hvordan sykefravær og arbeidsmiljø blir en viktig del av prosjektet. Vertskaps-rollen og hvordan vi kan få et bedre system på å ta imot nye innbyggere blir også en viktig del av dette prosjektet. I tillegg til kommunereformen – gikk vi gjennom forslag til intensjonsavtale Rissa – Leksvik. Formannskapet var også positive til å gå videre med et lite boligfelt på 3-4 tomter midt i Årnseth-feltet.

Mandag er det møte i eldrerådet. Tirsdag er det møte i plan- og landbruksprosjektet og generalforsamling i Rissa Invest.

Tirsdag kveld er det 1-årsjubileum for hallen på Stadsbygd.

Stb hallen

Onsdag er det strategimøte i PreBio/Kystlab. Onsdag kveld møtes forhandlingsutvalgene i Rissa og Leksvik for å jobbe med intensjonsavtalen. Det blir spennende!

intensjon

Torsdag og fredag er det KLP-konferanse i Trondheim med Siv Jensen, Jan Tore Sanner, Trygve S. Vedum og en rekke andre spennende foredragsholdere. Og lørdag kveld arrangeres julegaven for kommunens ansatte.