Ordførerens info uke 11

9 mar

Mandag var det møte i eldrerådet, hvor vi diskuterte blant annet omsorgssenter på Stadsbygd og Metusalem-festivalen. Tirsdag var det møte i plan, miljø og landbruks-prosjektet. Dette er et samarbeid mellom Åfjord, Leksvik og Rissa – hvor 7 grupper jobber med hvordan vi bedre kan samarbeide innenfor disse områdene. Rissa Invest hadde generalforsamling der de doblet innskuddet til 6 millioner, og på Kystens Arv var det møte om nytt museumsbygg.

KystensArv

Tirsdag kveld var det 1-årsjubileum for hallen på Stadsbygd. En flott gjennomgang av et prosjekt vi som leietager er veldig fornøyd med – med stor aktivitet – og med flinke folk i alle ledd: byggeledelse, økonomi, drift og entreprenør. Og masse dugnad og frivillig innsats.

Onsdag kveld møttes forhandlingsutvalgene i Rissa og Leksvik for å jobbe med intensjonsavtalen. Et svært godt møte – hvor det meste kom på plass. Noen formuleringer tas med hjem for å finpusses til neste møte. Det er en veldig fin tone i disse forhandlingene, som lover godt for fortsettelsen. Torsdag og fredag var det KLP-konferanse i Trondheim.

JanT2

Der fikk jeg en god diskusjon med Jan Tore Sanner. Vi diskuterte blant annet når kommunene tidligst kan slå seg sammen, oppdeling av Fosen i flere kommuner på grunn av det store geografiske området. Avstanden mellom sentrum i Rissa og Osen er for eksempel 11,5 mil. Han gjentok at en kommune med over 10.000 er nok – dersom det er det vi ønsker.

Det var en meget bra konferanse, med foredragsholdere som Siv Jensen, Trygve S. Vedum; Steinfeldt var rimelig tydelig da han snakket om Russland og Ukraina, og det var fornøyelig å høre på Kåre Willoch.

KlpKonf

Lørdag kveld ble julegaven 2014 arrangert – sent men godt. En velfortjent gave til alle ansatte for innsatsen – en meget trivelig kveld, og en strålende konsert.

Aage

Kommende uke er det ekstraordinær generalforsamling og eiermøte i Trønderenergi. Mandag kveld samles forhandlingsutvalgene i Rissa og Leksvik for å jobbe videre med intensjonsavtalen. Tirsdag skal vi møte NVE om grunnforhold på Stadsbygd i forhold til Itab. Styringsgruppa for omsorgs-senter skal på befaring på Ladesletta Helse- og velferdssenter. Onsdag er det møte med NorYards Fosen. Torsdag er det møte i formannskapet, med en sak på dagsorden: Intensjonsavtale mellom Rissa og Leksvik.