Ordførerens info uke 12

16 mar

Det har vært en innholdsrik uke, der intensjonsavtalen med Leksvik og ny kontrakt til Noryards Fosen er hovedpunktene.

Mandag var det ekstraordinær generalforsamling og eiermøte i Trønderenergi, uten de store uenighetene. Juni blir en viktig måned både for beslutning om vindkraft på Fosen – og for salg av aksjer vi ønsker å selge.

Mandag kveld ble historisk ved at Rissa og Leksvik ble enige om en intensjonsavtale for sammenslåing av kommunene. Etter et kort møte ble vi enige, og tonen i forhandlingene har vært særdeles god. Vi mener det er en balansert avtale – mellom to likeverdige kommuner. Formannskapene har allerede enstemmig vedtatt intensjonsavtalen, så går den til kommunestyret førstkommende torsdag. Rett etter kommunestyremøtet torsdag – og fredag, samles Rissa og Leksvik for å jobbe med videre plan, innbygger-undersøkelse, evt. folkeavstemning og tidsløpet fram til endelig avgjørelse.

Intensjon

Tirsdag fikk vi en STOR gladmelding fra Nordyards Fosen. Ny kontrakt! De skal bygge et miljøvennlig offshorefartøy for Boa Offshore – en kontrakt i størrelsesorden 700 millioner.  I tillegg er det signert en opsjonsavtale for bygging av ytterligere to offshorefartøy. Tidligere har de levert verdens to mest miljøvennlige skip til Fjord Line – med eget design. Det nye skipet er også designet på Fosen.

Noryards5

Tirsdag møtte NVE om grunnforhold og Itab sine utbyggingsplaner. Dette skal gå bra.

Styringsgruppa for nytt omsorgssenter på Stadsbygda var på befaring på Ladesletta Helse- og velferdssenter. 24/3 er det lagt opp til en åpen workshop på Stadsbygda for å få innspill på omsorgssenteret.

Onsdag var vi i møte med Noryards Fosen. Det har også vært en rekke kulturelle aktiviteter i uken som gikk; med blant annet revy i Sørfjorden, Sangernes aften og Skaugdalen musikkorps sitt 40-årsjubileum.

SkaugdalenMusikk

Denne uken er det møte i Kysten er klar, møte på Hysnes og ny gymal/idrettshall. Tirsdag fortsetter møtet i Kysten er klar og det er møte om sildemuseum. Onsdag har Lorif generalforsamling. Torsdag er det møte i kommunestyret, med blant andre følgende saker: Kommunereformen – intensjonsavtale mellom Leksvik og Rissa, Reguleringsplan fv 715 Osavatnet – Rødsjøsvingen – sluttbehandling, Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2014 – 2015, Rissa Utvikling KF – kapitalforhøyelse Rissa Invest AS og  noen saker fra kontrollutvalget. Drøftingssaken denne gangen er: -Status, muligheter og utfordringer i næringsarbeidet i Rissa kommune. Organisering av næringsarbeid i lys av kommunereformen. Dessuten er det to interpellasjoner, om konsesjonsloven og lærlinger.

Førstkommende lørdag er det premiere på «Back to the 50s» med Rissa Ungdomslag.