Ordførerens info uke 15

7 apr

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Gründercamp på Rissa videregående og listeforslag til høstens kommunestyrevalg er nå klare.

Da håper jeg alle har hatt en flott påskefeiring.

Listeforslagene for høstens kommunestyrevalg i Rissa klare, og det er hele 11 alternativ dere kan stemme på; Alternativet, Arbeiderpartiet, Demokratene, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Pensjonistpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre. For å se listene kan du gå inn på kommunens hjemmeside:

http://www.rissa.kommune.no/sitepageview.aspx?articleID=18604

I oktober i fjor vedtok kommunestyrene i Rissa og Leksvik enstemmig at vi skulle søke sammen om å bli realfagskommune. Norsk skole har gjennom mange år hatt store utfordringer knyttet til rekruttering og lav kompetanse innen realfagene. Begge kommuner har et høyteknologisk, industrielt næringsliv, der industrien står for en stor andel av arbeidsplassene. En stadig større andel av industrien har behov for høy kompetanse innen realfag hvis den skal bevare og øke sin konkurransekraft. Det er derfor gledelig at Rissa og Leksvik er valgt ut av Utdanningsdirektoratet som to av landets 34 realfagskommuner i 2015. Det skal utvikles et matematikklæringsrom og andre realfags-fasiliteter på Amborneset, som kommunene, barnehagene og skolene i regionen vil få tilbud om å bruke.

Aborneset

Denne uken er det tirsdag og onsdag Kommunalpolitisk toppmøte og ordfører-konferanse i Oslo. Torsdag og fredag arrangeres det en spennende Gründercamp for Rissa videregående skole. Tema er kommunereform, og elevene skal i den forbindelse jobbe med tema som samferdsel, videregående skole, næringsliv, helse og omsorg og lokaldemokrati. Det er laget et meget godt opplegg med veiledere og juryer; og det blir spennende å høre hva elevene mener.

GrunderCamp

Torsdag kveld er det møte med Fevåg Aktivum, og lørdag blir det russerevy; «Jordnær lykkerus(s)».