Ordførerens info uke 17

20 apr

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Intensjonsavtale for utbygging av basishall ved Rissahallen og tidsplan for kommunereformen enstemmig vedtatt.

Mandag hadde vi et godt og positivt møte med Helse Midt for å diskutere framtida for Hysnes Helsefort. Rissa Utvikling hadde styremøte, der 320.000 kroner ble delt ut til ulike prosjekt/selskap/nyetableringer fra kommunalt næringsfond. KystNorge orienterte om turistsatsing for 2015 i Rissa kommune.

Tirsdag var det Frokostmøte på Itab, med omvisning og informasjon om utbyggingsplaner på 2000 m2.

Itab

NAV oppmuntret bedriftene om å gi jobbpraksis til flere innvandrere – som er en viktig del av integreringsarbeidet. Vi møtte idrettsrådet, og hadde gode diskusjoner om spillemidler, halleie, motorcrossanlegg, basishall, tilskuddsportal og mye annet.

Onsdag var det ledersamling i Rissa kommune på Mælan, der 70 ledere blant annet fikk høre et svært interessant foredrag om endringsprosesser ved førsteamanuensis Endre Sjøvold fra NTNU.

Torsdag var det kommunestyremøte, der utbygging av basishall ved Rissahallen var en viktig sak. Rissa kommune ønsker å realisere bygging av basishall inkludert anlegg for klatring og miniatyrskytterbane. Intensjonsavtale med Rissahallen signeres, og endelig drifts- og leieavtale med finansieringsplan og driftsbudsjett skal legges fram for behandling av Kommunestyret i september 2015. I tillegg uttaler Rissa kommune at de er positiv til utredning av framtidig kunstgresshall. Alt ble enstemmig vedtatt!

Basis4

Årsmeldinger og regnskap både for Rissa kommune og Rissa Utvikling ble lagt fram, og de ansatte og ledelse i begge organisasjoner fikk mye skryt for arbeidet de gjør. Begge gikk også med overskudd.

Tidsplan for kommunereformen ble enstemmig vedtatt. I første halvdel av mai blir det en innbyggerundersøkelse. Det er en telefonundersøkelse – der 500 blir spurt om de ønsker sammenslåing med Leksvik, og spørsmål om hvorfor/hvorfor ikke. 13. og 14. september blir det rådgivende folkeavstemning – samtidig som kommunevalget avholdes. Kommunestyrene vil 17. september gjøre endelig vedtak. En omfattende informasjonsplan lages for å informere innbyggerne mest mulig – slik at alle kan ta et valg basert på mest mulig kunnskap.

Så ble reguleringsplan Reinsgrenda – Bradden (Skaret) vedtatt med 12 mot 11 stemmer. I vedtaket heter det at Rissa kommune skal gis anledning til å delta i beslutningen om hvilke delstrekninger og/eller konkrete tiltak som skal prioriteres for gjennomføring før prosjektering starter, og at vi søker Sør-Trøndelag Fylkeskommune om ekstraordinære midler for strekningen Sund-Bradden.

Fredag var det møte i Trondheimsregionen på Stjørdal. Her var det uttalelse til Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2027, årsmelding 2014, kommunereformen, strategisk næringsplan – som stod på agendaen.

Nå er det ikke så lenge til byggestart for Blålysbygget som skal ligge ved siden av Europris. 4. mai er satt som oppstart. Blålysbygget blir på 1175 kvadratmeter og planlagt ferdigstillelse er satt til påska 2016. Dette bygget blir et nullkostnadsbygg for Rissa kommune.

Brann-amb

RBK inviterer alle kommunene på Fosen til kamp på Lerkendal 30. April kl. 20:00 (RBK – START), og idrettslagene i Rissa oppfordres herved til å søke blant annet om å få være maskoter (7-9 år), ball-hentere (13-16 år) og stå for innmarsj indre bane (7-12 år).

rbk