Ordførerens info uke 18

27 apr

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: 3 departement på besøk sist torsdag i forbindelse med ny fylkesveien på Stadsbygd, formannskapsmøte tirsdag og Robert Eriksson kommer til NorYards på torsdag.

I forrige uke var det møte i styringsgruppene for Blålysbygg og ny skole. Nyskolen skal etter planen stå ferdig neste mai, slik at innregulering og lignende er utført før ferien. Vi har fått 2,5 millioner i spillemidler til skolen. Blålysbygget starter opp neste uke.

Torsdag hadde vi besøk av tre departement i forbindelse med Riksantikvarens innsigelse på ny fylkesvei Stadsbygd kirke Vemundstad. Miljødepartementet og Samferdselsdepartementet har nå 3 uker på å sende sin uttalelse til Kommunaldepartementet, som gjør den endelige avgjørelsen – forhåpentligvis før ferien. Den kan ikke ankes. Både fylket og kommunestyret gikk for trase 1A, og det blir spennende å se hva kommunaldepartementet kommer fram til.

Stb vei3

Mandag er det planleggingsmøte for møte med Opplysningsvesnets fond (OVF). De kommer på besøk torsdag for å diskutere Stadsbygd Prestegård.

Tirsdag er det formannskapsmøte, der vi har en sak om innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen. Innstillingen går på at det gjennomføres en innbyggerundersøkelse i perioden 04.05 – 18.05.2015 – der 500 fra Rissa og 350 fra Leksvik blir ringt opp og spurt om følgende: Sier du Ja eller Nei til å slå sammen Rissa kommune og Leksvik kommune? I tillegg er det spørsmål om hvorfor ja, evt. hvorfor nei. Dette er kun en spørreundersøkelse for å se hvordan stemningen er, i september blir det folkeavstemning.

Neste sak dreier seg om en søknad til KLP om midler til arbeidsmiljøprosjekt. Kommunestyret i Rissa kommune har gjort vedtak på at organisasjonen skal jobbe systematisk med arbeidsmiljøet, blant annet for å øke jobbnærværet for våre medarbeidere. Arbeidsmiljø og nærvær er nå et fast punkt på agendaen for møtene i Formannskapet. I tidsrommet 2010-2014 er det gjennomført flere prosjekt i Rissa kommune med mål om bedre arbeidsmiljø og redusert sykefravær. Positive erfaringer fra disse prosjektene, samt innspill fra Formannskapet, tillitsvalgte, verneombud og ledere, utgjør grunnlaget for en søknad til KLP om kr 200.000,- som delfinansiering til et nytt arbeidsmiljøprosjekt.

Vi har en sak på fastsetting av adressenavn i Rissa kommune, der formannskapet vedta adressenavn på 27 aktuelle veier.

Vi har to drøftingssaker; en som går på koordinering av behov for lokaler til aktiviteter og arrangement i Rissa, litt med utgangspunkt i nye Åsly skole – og en drøftingssak om engasjementet i Trondheimsregionen og Fosen Regionråd. Hvordan kan vi få mer trykk på samferdselssaker, bru og andre saker som er viktig for oss – gjennom regionrådsarbeidet; og hvordan skal vi organisere oss. Kommunaldepartementet har varslet at det kommer en kommuneproposisjon der det foreslås en ordning for fergeavløsning. Ordningen foreslås gjeldende fra 2016, og går ut på at fylkene kan bruke de pengene de i dag bruker på ferger, til å investere i broer og tunneler. Det kan jo være noe å tenke over i den forbindelse.

Onsdag er det arbeidsmøte på Stjørdal om «Den gode barnehage- og skoleeier».

Torsdag kommer arbeidsminister Robert Eriksson på besøk til NorYards Fosen.

RobertE

Deretter skal vi møte OVF på Stadsbygda.

Prest

Torsdag kveld inviterer RBK alle kommunene på Fosen til kamp på Lerkendal. Kampstart mellom RBK og Start er kl. 20:00, og på fredag er det 1. mai.