Ordførerens info uke 20

11 mai

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: kommunestyremøte tirsdag og veteranmarkering.

Mandag var Sør-Trøndelag fylkeskommune på besøk i Rissa for å diskutere samferdsel. Sammen skal vi utarbeide en strategi for fylkeskommunens samferdselsaktiviteter på/til/fra Fosen. Dårlige fylkesveier var et hovedtema på møtet.

Forslag til asfaltprogrammet for kommunale veger 2015 er klart, og skal behandles i neste HLTM. I tillegg til 3,5 mill som generell investering er det satt av 2,1 mill kroner for asfaltering kommunal veg Buan – Rødberg. Reasfaltering og reparasjoner av Ol-Jonsabakken, Varghattveien, Bjørkveien, Seljeveien, Ytre Ringveg, Indre Ringveg, Åsveien, Nedre Fallet, Lyngveien, Jonsbakken (Fevåg), Turbekkveien ligger også inne i innstillingen.

Mandag var det også Seniorcamp i Skaugdal Grendahus. Der ble det blant annet sagt at det er viktig at hele den nye kommunen (Leksvik/Rissa) får opplevelsen av å være regnet med ved en sammenslåing. Det ble også oppfordret til at foreldregenerasjonen ikke overfører sine antipatier til sine barn og barnebarn. Forsamlingen trodde ikke det ville bli steile fronter nå, slik det ble i 1964.

Senior

Tirsdag var det møte i arbeidsutvalget i Fosen Regionråd, og tirsdag svarer vi på spørsmål om kommunereform/sammenslåing på nettet til Fosna-Folket.

Tirsdag og torsdag var det nettmøte i Fosna-Folket, der vi svarte på spørsmål om kommunereform og sammenslåing Rissa – Leksvik. Det blir også spennende å se resultatet av innbyggerundersøkelsen som utføres i disse dager.

Onsdag og torsdag var det eierkonferanse i FosenKraft utenfor Kristiansund. Vi diskuterte blant annet hvor viktig det er at selskapet holder seg til kjerneverdier, at samarbeid kommune/kraftlag kan utvikles – og at Fosenkraft bør med i Rissa Invest.

RissaKraft

Fredag 8.mai var det veteranmarkering 2015 både i Nidarosdomen og på Ørlandet. Rissa kommune var representert begge steder.

veteran2

Mandag er det møte i Rissa Invest og Generalforsamling i Trønderenergi.

Tirsdag er det kommunestyremøte; med Tertialrapport, Tilstandsrapport 2015 – Helse- og omsorgssektoren i Rissa og Prosjektplan for arbeidsmiljøprosjektet 2015-2017, der vi skal diskutere hvordan vi skaper det gode arbeidsmiljøet i organisasjonen. Videre er det en sak på friplassordning i kulturskolen, vi får status på byggeprosjektene våre ved prosjektleder Knut Solberg – og planprogram for hovedplan avløp og vannmiljø behandles. Rådmannen i Leksvik kommune, Kai Terje Dretvik, har fått en time til disposisjon for å fortelle om Leksvik kommune.

Onsdag er det møte i styringsgruppa for Stadsbygd Omsorgssenter og arbeidsgruppa for Hysnes Helsefort.

Torsdag er det Kristi Himmelfart og Botn Rundt.

Fredag skal vi til Bjugn på styremøte Fosen Regionråd. På programmet står: Talent Lab – for å støtte opp om unge talenter innen kultur i regionen, Regional plan 2015-2020 for klima og energi i Sør-Trøndelag, Utviklingsprisen for Fosen 2014, utviklings-programmet for byregioner fase 2, Samferdselsplan – Sør-Trøndelag fylkeskommune og statusoppdatering på arbeidet med kommunereformen.

Ellers har fylkesmannen avslått søknad om motorsportanlegg i Gurulia. Vi vil så snart som mulig ta et møte med Fylkesmannen om dette. Det går ikke an å opptre på den måten de nå har gjort. Først hadde vi forhåndskonferanse – der vi ble enig om løpet. På høringa nå i oktober hadde fylkesmannen ingen innsigelser til tiltaket. Så kommer de plutselig nå med avslag, og at vi må starte opp på nytt. Vi har et alvorlig problem når Naturvernforbundet og Fylkesmannen kan samkjøre på denne måten for sette demokratiet til side. Vi kan ikke ha det sånn at det er marginale grupper som bestemmer, mens lovlig valgte organ holdes utenfor. Storsamfunnet har brukt 40 millioner på å rydde opp i området, og det er et forferdelig dårlig signal å sende de unge og frivilligheten som i mange år har jobbet for å få til motorcrossbane. Vi har nå en lang rekke saker som kommer etter klage fra Naturvernforbundet – og som vi vil ta opp med kommunal-departementet.

 

guru2