Ordførerens info uke 21

18 mai

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: 17. mai, samferdselsdiskusjon i Fosen Regionråd og første samling for realfagskommuner.

Da er årets 17-mai-feiring over. Været var litt surt først på dagen, men etter hvert ble det en flott dag – også værmessig. En spesiell takk til alle dere som er med i korps.

17-mai 3

Mandag var det møte i Generalforsamling i Trønderenergi – og i Rissa Invest, der vi diskuterte muligheten for at Fosenkraft blir med. Det var det enighet om.

Tirsdag var det kommunestyremøte; der Tertialrapporten og tilstandsrapport 2015 – Helse- og omsorgssektoren i Rissa ble diskutert.

Prosjektplan for arbeidsmiljøprosjektet 2015-2017 ble gjennomgått. Rådmannen i Leksvik kommune, Kai Terje Dretvik, fortalte om Leksvik kommune. Videre ble det vedtatt en friplassordning i kulturskolen – som skal dekkes innenfor kulturbudsjettet, og vi fikk status på byggeprosjektene våre ved prosjektleder. Skolen skal stå ferdig i mai, oppfølgingstjenesten sine bygg i oktober og november, blålysbygget er i gang, og blir ferdig til påske, og Museet på kystens arv startes opp i september/oktober.

Bygg2

Onsdag var det møte i styringsgruppa for Stadsbygd Omsorgssenter. Prosjektleder er på plass, og i juni-møtet i kommunestyret legges det opp til å gjøre en del vedtak, slik at vi kan komme i gang. Det var også møte i arbeidsgruppa for Hysnes Helsefort. Her er det mye spennende på gang, og optimismen for videreføring er stor. Per i dag er det sikret drift til sommeren 2016.

Torsdag var det Botn Rundt. Litt varierende vær, men det er uansett godt å komme seg ut. Litt over 600 deltok i turklassen, 47 i konkurranseklassen.

Fredag var det et usedvanlig godt styremøte i Fosen Regionråd. De to viktige sakene som ble diskutert, var samferdsel og kommunestruktur. Selv om Fosen kun utgjør 7,9 % av innbyggertallet i Sør-Trøndelag, går 20 % av kollektiv-midlene i fylket hit. Det er viktig at vi bruker disse midlene slik at vi får mest mulig nytte av dem. For eksempel koster en personbil fylket 10 kr på Flakk – Rørvik, mens tallet på Brekstad – Valset er 173 kroner. Det er særdeles viktig at Fosen i framtida taler med en tunge, dersom vi skal få til de store løftene framover; spesielt bro over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden.

Trondheim-Brekstad

Kommunestruktur-diskusjonen var også meget god, selv om status og hastighet er forskjellig i de ulike kommunene. Det ble vedtatt at vi sammen starter opp en Talent Lab til høsten – for å støtte opp om unge talenter innen kultur i regionen.

Denne uken er det møte med eldrerådet mandag, Leksvik tirsdag. Onsdag arrangerer KS vårkonferanse, som er dagskonferanse med aktuelle tema knyttet til kommuneøkonomi og kommunereformen. Torsdag er det oppstartsamling for de kommunene som har blitt tatt ut til å være realfagskommuner. Hovedtema for samlingen er «Lokal realfagsstrategi – målsettinger, utviklingsområder, kompetansebehov og lokalt nettverksarbeid». På samlingen får vi presentert hva det innebærer å ha status som realfagskommune, og vi får vite mer om denne nasjonale satsingen.