Ordførerens info uke 22

26 mai

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, oppstartssamling for realfagskommunene og felles formannskapsmøte kommende uke.

Fredag var det møte med kommunalministeren, der vi fikk klare svar på de spørsmål vi hadde i forbindelse med kommunesammenslåings-prosessen. Vi blir ikke nødt til å ta stilling til fylkestilhørighet i september. Vi må ikke det før vi vet nærmere hvordan prosessen med fylkessammenslåing går. Sør- og Nord-Trøndelag har en intensjon om å være sammenslått i fra 2018.

Også på punktet om sykehustilhørighet ble vi beroliget. Det vil ikke være aktuelt å måtte endre sykehustilhørighet for noen. Det vil fortsatt være St. Olavs som gjelder for Rissa sin del. Begge disse hovedspørsmålene vil vi også bli besvart skriftlig. Vi var også inne på mange andre tema; som støtteordninger, samferdsel, fergeavløsningsmidler til bro, kommunereform-status på resten av Fosen, om det kan være aktuelt å gå sammen med flere kommuner senere, grensejustering Verran/Verrabotn, etc.

Sanner4

I tillegg fikk vi et eget møte med departementet om arbeidsgiveravgift. Vi lar ingen mulighet gå fra oss til å jobbe med nettopp det!. Vi mener fortsatt at vi har for høy sentralitetsindeks. Rissa og Trondheim har 18. Bjugn har 2 og Åfjord 0. Det ble også et godt møte, der vi sammen la et løp for hvordan vi jobber videre med dette.

Torsdag var det oppstartsamling for de kommunene som har blitt tatt ut til å være realfagskommuner. Vi var 7 som deltok fra Rissa og Leksvik. For å ruste kommunene for framtida, er det særdeles viktig at vi lykkes med realfagsatsinga – ikke minst med tanke på hvor viktig næringslivet er i de to kommunene. Men uansett – realfag er viktig for alle.

real

Søndag åpnet Bryggeutstillingen i Råkvåg. Stinn brakke med over 130 frammøtte. Flott åpningstale av Ola By Rise, og ei virkelig fin utstilling!

bryggeutstilling

Tirsdag arrangerer Bondelaga i Leksvik og Rissa åpent landbrukspolitisk informasjonsmøte i Vanvikan Samfunnshus kl. 19.00.

Onsdag er det møte med fylkesmannen. Torsdag er det først møte i valgstyret, som jobber med gjennomføringen av valget til høsten. Deretter formannskapsmøtet som skal behandle budsjettkorrigeringer, søknader om støtte, fastsetting av flere adressenavn, organisering og drift av kulturdelen i nye Åsly skole og eiermelding Noris AS. Det blir også generalforsamling i Noris.

Rissa og Leksvik har deretter felles formannskapsmøte. Her har vi tre drøftingssaker: kommunereformen, innbyggerundersøkelsen og koordinering av arbeid framover.

Neste lørdag er det 70-årsjubileum for Stjørnastafetten.