Ordførerens info uke 23

1 jun

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: felles formannskap med Leksvik og byggestart Itab.

Tirsdag arrangerte Bondelaga i Leksvik og Rissa åpent landbrukspolitisk informasjonsmøte i Vanvikan. Mange partier møtte opp for å fortelle om sine framtidsvisjoner for landbruket i Rissa og Leksvik. Rissa Utvikling fikk mange lovord for innsatsen de gjør for landbruket.

Onsdag var det møte med fylkesmannen om kommunereform. Torsdag var det først møte i valgstyret, som jobber med gjennomføringen av valget til høsten. Valgstyret godkjente alle de 11 valglistene som er levert inn til kommunevalget 2015; det blir samme antall valglokaler som sist, og forhåndsvalget blir i perioden 10.08.15 – 11.09.15.

Deretter var det møte i formannskapet. I forbindelse med saken om budsjettkorrigeringer, ble det fremmet forslag om at eiendomsskatten på verker og bruk skulle fjernes, vedtektene for eiendomsskatt skulle opphøre, og at det ikke skal kreves inn eiendomsskatt for andre halvår 2015. I mange år har Bergen Group betalt inn høyere rente enn den reelle (rentemargin) til kommunen for nedbetaling av havnebassenget på Kvithylla. Finansieringen av bortfallet i eiendomsskatt skulle finansieres med disse ekstramidlene. Vedtaket ble vedtatt med knappest mulig margin, men det er kommunestyret som tar den endelige avgjørelsen.

Eskatt

Det ble nedsatt en styringsgruppe som skal arbeide med fremtidig drift av kulturdelen ved nye Åsly skole. Det settes i gang et forprosjekt for å begynne å arbeide med dette. Det er et stort ønske om å få til et bygg med yrende aktivitet og kulturliv.

skole5

Det var også generalforsamling i Noris, der alle ansatte, daglig leder og styret fikk mange lovord for det arbeidet som er gjort – og den snuoperasjonen som er foretatt, som gjør at selskapet gikk i balanse i 2014. Svanhild S. Skrødal ble takket for lang og god innsats i styret.

Noris

Rissa og Leksvik hadde deretter felles formannskapsmøte. Her drøftet vi flere aspekter rundt kommunereformen, møtet med departementet, folkemøtet i Leksvik og fellesrådet for Rissa og Leksvik. Møteplan for felles møter framover ble koordinert, og innbygger-undersøkelsen ble diskutert. 2/3 av innbyggerne i Rissa og Leksvik samlet sett sa ja til å slå sammen kommunene. Vi hadde i utgangspunktet tre klare mål for å foreta en innbygger-undersøkelse nå. Det ene var å få en status på hva innbyggerne mente akkurat nå, det andre var å få i gang diskusjoner og passe på at flest mulig er informert om hva som kommer – slik at de er godt forberedt til den endelige folke-avstemmingen i september; og det tredje var å se på om noen av tilleggsspørsmålene avdekket hva som trenges av videre kommunikasjon og informasjon.

Lørdag var det 70-årsjubileum for Stjørnastafetten. Et meget flott arrangement – med ny deltagerrekord. Hele 49 lag stilte.

Stj-stafett

I kommende uke er følgende på agendaen: møte i kontrollutvalget, besøk av en delegasjon fra Melhus kommune, Stiftelsen Halten har rådsmøte, møte med båtlaget Rødskjæl og styremøte i Rissa Utvikling på mandag. I møtet til Rissa Utvikling behandler vi 13 søknader, bokprosjektet «Perler på en snor» og vi får informasjon om status på Fosen Hestesportssenter.

Tirsdag er det møte i arbeidsutvalget til Fosen Regionråd – og hovedutvalget for omsorg har møte i Råkvåg. Stadsbygd omsorgssenter og bosetting av flyktninger er blant temaene. Innstillingen går på at Rissa tar i mot 4 flyktninger i år – i tillegg til de 12 vi allerede har sagt ja til. I tillegg håper vi på å få et møte med fylkesmannen om Gurulia. Tirsdag kveld er jeg invitert til FAU på Åsly.

Onsdag er det møte i arbeidsgruppa til Hysnes Helsefort, ASU-møte og allmøte på helse. Torsdag er det møte i hovedutvalg for kultur og oppvekst (HOK) – som har kulturdelen på ny skole og realfagskommune blant sine tema – og generalforsamling i Fosenkraft. Fredag er det politisk møte i Oslo.

Avgjørelsen for trasevalg på Stadsbygda nærmer seg. Klima- og Miljøverndepartementet har gitt sin innstilling til kommunal- og moderniseringsdepartementet (som tar den endelige avgjørelsen). Som ventet gikk de i mot 1A. de har kun gjengitt riksantikvarens argumenter, og viser også de til at det er en «sammenheng mellom et gårdstun og forhistoriske gravminner». Vi håper endelig avgjørelse kommer før ferien.

Ellers har ITAB begynt å grave plass til sin nye hall. De skal foreta en total utbygging på ca 2000 m2.

Itab3