Ordførerens info uke 25

15 jun

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Eiendomsskatten fjernet, sak om omsorgssenter vedtatt – og formannskapsmøte på torsdag.

Forrige uke startet med studietur til Edinburgh med KS/KLP. Tema her var blant annet kommunestruktur, oppgavefordeling og innovasjon i offentlig sektor.

Onsdag var det skipsdåp for BN 84 Boa Jarl. For Noryards har dette vært et godt prosjekt, og det var et fornøyd rederi som takket verftet for vel utført jobb. Anders Staumsheim takket rederiet for oppdraget – og for neste kontrakt, BN-92.

Dåp- 84

Torsdag var det kommunestyremøte. Vi korrigerte budsjettet slik at de kommunale enhetene får kr 4.150.000,- mer i år, og vi fjernet også eiendomsskatten på verker og bruk med virkning fra høsten – slik at 41 bedrifter slipper å betale inn 1.235.000,- i år. Eiendomsskattevedtak av 14.10.2008 opphørte, slik at vi fra nå av ikke har noen form for eiendomsskatt i Rissa kommune.

Stadsbygd omsorgssenter var neste sak, og der ble det vedtatt at nåværende Stadsbygd eldresenter legges ut for salg – med overdragelse når det nye omsorgssenteret står klart. Vi jobber videre med lokalisering for Stadsbygd omsorgssenter på sentrumstomta; og at entrepriseform for bygget blir OPS (Offentlig privat samarbeid). I saken om bosetting av tilleggs-flyktninger, ble det vedtatt at vi skal ta i mot 6 flyktninger i 2015 og 6 i 2016.

Det ble nedsatt en styringsgruppe som skal starte opp og gjennomføre et prosjekt som skal jobbe med drift og vedlikehold av kulturdelen ved nye Åsly skole. Kommunen ga videre en kommunal garanti om erosjonssikring i Prestelva, slik at Itab Industrier AS skal kunne oppføre et tilbygg på ca 2000 m2.

Søndag 13.september og mandag 14.september skal det avholdes rådgivende folkeavstemming der innbyggerne blir bedt om å si ja eller nei til om Rissa og Leksvik kommune sammen skal etablere ny kommune. Vi sa også ja til saken om at kulturskolene på Fosen etablerer en Talent Lab for spesielt motiverte og talentfulle elever.

Fredag var det styremøte og årsmøte i Fosen Regionråd, der det ble lange diskusjoner om hvordan vi kan jobbe vider for vindkraft på Fosen. Vi markerte at vi fra 1. juni får ny beredskapsordning ved barnevernvakta i Trondheim.

Barnevern

Vi fikk også siste nytt om digital døgnåpen forvaltning v/prosjektleder Eirin Folde. Den nye siden kommer opp før ferien, og nye områder vil fortløpende bli lagt ut.

Døgnåpen

Det ble gitt en kort info om Fosenstrategi på samferdsel. Det blir «work-shop» sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Næringsalliansen 18. august.

Fredag kveld var det avslutning for en del av avgangselevene på Rissa vgs. En trivelig kveld, der elevene fikk en liten gave og lykkeønskninger fra kommunen.

Lørdag og søndag var det felles kommunestyremøte Rissa-Leksvik på Halten. Flott tur, med mange gode diskusjoner. Navn var ett av diskusjonstemaene.

Halten

På lørdag åpnet varaordfører Anita Nesset Kristiansen det 7. digitale kulturminne i Råkvåg i strålende sol og ca 80 frammøtte. Rissa har nå 21 digitale historier fordelt på 7 steder.

Kulmin Råkvåg2

Mandag er det møte om økonomi og lån i forbindelse med basishallen og møte med fylkesmannen om Gurulia og motorcross-bane.

Tirsdag møtes styringsgruppa for oppgradering av Stadsbygd og Mælan skole. Onsdag er det eiermøte i Trønderenergi og svartrussen har avslutning.

Torsdag er det formannskapsmøte. Følgende saker skal behandles: salg av område B4 – Hasselvika sentrum, godkjenning av konseptbeskrivelser for Naustet – Hysnes, salg av del av gbnr 122/318 – Rissa sentrum og svar på søknader om støtte til Formannskapets pott.

Fredag er det møte i Trondheimsregionen, næringskonferanse for formannskapene på Stokkøya og møte med Nord- og Sør-Trønderlag fylkeskommune om videregående skole.