Ordførerens info uke 26

22 jun

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: fiberutbygging i Husbysjøen , formannskapsmøte og møte i felles valgnemnd Rissa/Leksvik.

Mandag var det møte om økonomi og lån i forbindelse med basishallen og møte med fylkesmannen om Gurulia og motorcross-bane. Vi mener fylkesmannen burde ha varslet om at de ikke ville godta midlertidig bruk av området mens reguleringsplanen lages under høringen, slik at vi ikke hadde kastet bort så mye tid. De hadde stor sympati for vårt standpunkt, så får vi se hva som skjer videre med Gurulia.

Tirsdag møttes styringsgruppa for oppgradering av Stadsbygd og Mælan skole. Det blir nytt felles møte i styringsgruppa og prosjektgruppa mandag. Saken må også opp i kommunestyret.

Onsdag var det eiermøte i Trønderenergi der vi fikk siste nytt om mulig vindkraftutbygging på Fosen etter Statnetts vedtak. Svartrussen hadde avslutning. Onsdag var det også «På grensen til Allsang», hvor vi alle ble imponert over det høye nivået til både korps, sang- og instrumentalsolister og Mannsangerforeninga.

Grensen

Torsdag var det formannskapsmøte. Område B4 (flata foran Dovrehallen) ble vedtatt solgt til ingeniør Arve Hågensen AS. Når det gjaldt salg av Naustet på Hysnes, ble det vedtatt at alle 5 som har levert inn konseptbeskrivelse, får være med videre i budrunden i neste uke. Vilkår for å få være med å by var å beskrive bruk som vil skape aktivitet i nærmiljøet.

Naustet2

Etter forespørsel fra Strømmen Eiendom AS om å få kjøpe 6-7 mål fra området øst for Rissa Kraftlag i Rissa sentrum, ble det vedtatt at den sørvestlige delen av gbnr 122/318 markedsføres og selges til forretningsformål – i tråd med HLTM sitt vedtak. Det vil bli en budrunde på dette området. Videre heter det at kjøper må samarbeide med Rissa kommune for å sikre at utvikling av tomta bidrar til en god og helhetlig løsning for området og Rissa sentrum. Dersom kjøper ikke er i gang med utbyggingen i løpet av et halvt år, skal tomta tilbakeføres til Rissa kommune for samme pris.

Ellers ga vi fra formannskapets pott kr 10.000,- til Eldres dag/Rissa Eldreråd, 20.000,- til sommerprogram 2015/P5 Fosen og et mindre beløp til elevrådet v/Mælan skole.

Fredag var det møte i Trondheimsregionen, næringskonferanse for formannskapene på Stokkøya og møte med Nord- og Sør-Tønderlag fylkeskommune om videregående skole. Rissa vgs har i dag 150 elever – og Leksvik har 100 elever. Begge fylkeskommuner er tydelig på at det er lite sannsynlig at skoler med elevmasse under 250-300 elever vil bestå i framtida. Det var et godt møte, og vi fortsetter å utrede felles skole for Rissa og Leksvik.

Vi vedtok fredag fiberutbygging i Husbysjøen, slik at Mælan skole – og næringslivet i nærområdet – snart får en bedre løsning. Rissa utvikling går inn med 120.000,-, Telenor med 300.000,- – totalt 420.000,- med umiddelbar oppstart.

Husbysjøen

Lørdag hadde Rissa og Leksvik felles stand på Leksvik-Martnan.

LeksvikMartnan2

«Amerikakofferten» – et miniteater om en utvandrerfamilie fra Stadsbygd spilles hver helg i sommer på museet (Huginnaustet). Lørdag var det premiere, og søndag var det forestilling i Rein Kirke – i forbindelse med Klosterdagen. Flott forestilling og godt besøkt Klosterdag – i strålende solskinn.

Amerikakofferten

Mandag møter vi de nye eierne av Varden i Råkvåg, for å se nærmere på deres boligtomt-planer; og prosjekt- og styringsgruppa for Mælan og Stadsbygd møtes.

Tirsdag er det intervju i «Saman om en bedre kommune» og St. Hansaften, onsdag møte i styringsgruppa for kulturdelen Åsly skole, torsdag møte i styringsgruppa for arbeidsmiljøprosjektet, fellesnemnda Rissa/Leksvik i Vanvikan og møte i effektiviseringsutvalget. Lørdag er det SOLfjordfestival.