Ordførerens info uke 27

29 jun

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Møte i fellesnemnda Rissa-Leksvik besluttet hvem som blir rådmann i evt. ny kommune – og kommunestyremøte om tomta øst for Kraftlaget.

Mandag møtte vi de nye eierne av Varden i Råkvåg – som har planer om å få på plass 10 funkisboliger med fantastisk utsikt utover småbåthavna og bryggerekka i Råkvåg.

RBolig

Styringsgruppa og prosjektgruppa for Stadsbygd og Mælan skole hadde møte, og vil lage en innstilling til kommunestyret etter sommerferien.

Tirsdag ble vi intervjuet om «Saman om en bedre kommune»-prosjektet vi er med i. Onsdag var det møte om kulturdelen Åsly skole og torsdag møtte i styringsgruppa for arbeidsmiljøprosjektet; som jobber med blant annet nærvær og trivsel på arbeidsplassen.

Fellesnemnda for Rissa og Leksvik hadde møte i Vanvikan torsdag ettermiddag. Der vedtok vi at dersom det blir sammenslåing mellom Rissa og Leksvik, skal rådmann i Rissa kommune, Vigdis Bolås, blir prosjektleder for sammenslåingsprosessen, og hun går inn i prosjektlederrollen så snart vedtak om sammenslåing er fattet. Fellesnemnda besluttet også at Vigdis Bolås blir rådmann i den nye kommunen. Rådmann i Leksvik kommune, Kai Terje Dretvik, er utdannet jurist, har erfaring fra bl.a. advokatvirksomhet og vil bli tilsatt som kommuneadvokat i den nye kommunen. Kai Terje Dretvik har advokatbevilling som vil være svært nyttig for den nye kommunen. Utgiftene som Leksvik og Rissa kommuner har i dag på bistand fra advokater, er betydelige. Når ny kommune skal etableres, vil behovet for denne kompetansen øke ettersom alle avtaler som de to kommunene har i dag, må inngås på nytt, alle arbeidsavtaler må etableres på nytt, selskapsformer vil endres etc. Kai Terje Dretvik skal være rådmann i Leksvik kommune inntil ny kommune er etablert.

KaiTerje

Det var også møte i effektiviseringsgruppa, som har som oppgave å jobbe med forberedelser til økonomi- og handlingsplanen. Kommuneøkonomi-barometeret har kommet, og hverken Rissa eller Leksvik utmerker seg i negativ retning.

Kommuneøk

Fredag var det oppstart på prosjektet jordnær matlykke – som skal ende i ei kokebok, der innbyggerne oppfordres til å sende inn oppskrift/bilde til #jordnær matlykke.

jordnærmat

Lørdag var det SOLfjordfestival med strålende sol og stort oppmøte.

solfjord

Neste fredag er det kommunestyremøte og formannskapsmøte. I kommunestyremøte tar vi opp saken om tomta øst for Kraftlaget. Strømmen Eiendom AS har anledninger henvendt seg til Rissa kommune med ønske om kjøp av 6-7 mål av dette området, som er ca 16 mål totalt. Innstillingen fra formannskapet går på at den sørvestlige delen av gbnr 122/318 markedsføres og selges til forretningsformål. Det gjennomføres takst for å fastsette markedspris. Budgivere må kunne dokumentere konkrete utbyggingsplaner som er i tråd med Rissa kommunes eierstrategi og vedtak i HLTM (Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø). Kjøper må samarbeide med Rissa kommune for å sikre at utvikling av tomta bidrar til en god og helhetlig løsning for området og Rissa sentrum. Dersom kjøper ikke er i gang med utbyggingen i løpet av et halvt år, skal tomta tilbakeføres til Rissa kommune for samme pris.

I formannskapet rett etterpå er det også bare en sak, salg av Naustet i Hasselvika.

  • Harald Hårfarge

    Kan styret i Coop diktere hvem som får kjøpe eller ikke kjøpe tomta øst for Kraftlaget?