Ordførerens info uke 28

6 jul

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Tomt øst for Rissa Kraftlag selges til forretningsformål, og utbyggingen til Itab godt i gang.

Strømmen Eiendom AS har henvendt seg til Rissa kommune med ønske om kjøp av 6-7 mål på den sørvestlige delen av gbnr 122/318 (Øst for Rissa Kraftlag). Saken har nylig vært oppe i formannskapet, men det var ønske fra noen av kommunestyre-representantene at saken også skulle tas opp til behandling også i kommunestyret.

Rema1000

Fredag var det derfor et ekstra kommunestyremøte – som med 14 mot 9 stemmer vedtok å selge tomta til forretningsformål. Det er tatt takst for å fastsette markedspris, og en budrunde vil bli gjennomført denne uken. Budgivere må kunne dokumentere konkrete utbyggingsplaner som er i tråd med vedtak i HLTM, og kjøper må være i gang med utbyggingen i løpet av et halvt år. Kjøper må samarbeide med Rissa kommune for å sikre at utvikling av tomta bidrar til en god og helhetlig løsning for området og Rissa sentrum. Kommunestyret ba også HLTM i sitt videre arbeid med planen beholde området til gamla Åsly skole, ca 17 mål til offentlig formål (oppvekst/omsorg); og at det brukes eksterne spesialister til å se på trafikksituasjonen.

Det ble også gjennomført et formannskapsmøte på fredag, der det ble vedtatt at Marthe Tønder får kjøpe Naustet i Hasselvika for kr. 300 000,-.

Mette

I sommerhalvåret, fra påske og ut september skal det drives matservering i naustet hver dag, unntatt mandag, det skal være kveldsåpent i naustet fredag og lørdag, noen ganger med levende musikk. I vinterhalvåret ønskes det også mest mulig aktivitet. Det oppfordres også til samarbeid med andre aktører som ønsker å bidra til utvikling av området. Naustet skal være i drift i løpet av 6 måneder, og dersom naustet ikke drives i henhold til kontrakt 12 måneder etter oppstart, skal eiendommen gå tilbake til Rissa kommune. Kommunen har også forkjøpsrett ved eventuelt salg. Vi ønsker Mette lykke til og håpes hun lykkes med å få til stor aktivitet i Naustet.

Tirsdag ble Nyveien over Kråkmo åpna på strekningen fra Keiseråslia i Leksvik, til kommunegrensa i Rissa.

Vei2

Og på Itab er utbyggingen godt i gang.

Itab5