Ordførerens info uke 29

13 jul

Følgende vil jeg trekke fram denne uka: Hasselvikadagen og ROS-analyse i Råkvåg.

Lørdag var det Hasselvikadag med flott vær og mange besøkende. Flott underholdning, god mat og mange aktiviteter for store og små.

Hasselvika-dag3

De nye nettsidene er på plass, og svært mye er kommet over på disse sidene. Den nye søkemotoren er til stor hjelp for å finne det man leter etter.

https://www.rissa.kommune.no/

Severdighet

Et tips nå i sommerferien kan være å søke på «severdigheter». Da kommer det opp mange tips om kanoutleie, gode tips til turer og severdigheter i kommunen vår.

Når det gjelder avgjørelsen om veitrase på Stadsbygda vet vi at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som nå sitter med den endelige avgjørelsen, og vi får håpe det ikke drøyer lenge før vi får endelig svar. Vi har ikke fått tilsendt uttalelsen fra Samferdselsdepartementet.

Det jobbes iherdig med sentrumsplan i Råkvåg, også nå i sommer. I forrige uke fikk vi en ROS-analyse fra Asplan Viak, som i sin konklusjon sier blant annet følgende: Basert på risikovurderingen vil vi anbefale at det jobbes med et alternativ der en større marina for fastboende/hytteeiere etableres ved Notholmen. I tillegg vil det være uproblematisk å bevare en mindre gjestemarina i indre havn som prioriteres besøkende og trebåter, råseglbåter og lignende. Mudring og spunting i indre havn bør unngås da risikoen for katastrofale skader er stor. Som en regel bør det ikke tillates andre anleggssteder foran bryggene enn i gjestehavna. En oppdeling av marinaen vil påvirke flere områder, også områder som i dag er uberørte naturområder. Totalt sett vil en deling kunne gi en bedre løsning for bryggerekken.

Notholmen